Browsing: Սերոբ Դանիէլեան

Աշակերտական
0

ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ

Այս տօնը ամէն տարի տեղի կ’ունենայ Օգոստոսին, Քեսապի Էսքիւրան գիւղին մէջ:  Էսքիւրան՝ գիւղս, ամէն տարի…