Browsing: Սիրվի Յովակիմեան

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ
0

Եթէ պրպտենք ընկեր բառին իմաստը, տասնեակ հոմանիշներ կը գտնենք՝ մտերիմ, սրտակից, բարեկամ, համախոհ, համանման եւ…

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
0

Դէպի Արցախ, հա՛յ զինուոր, Հոն է ինկեր Պետօն վիրաւոր, Պատկառանքով կը համբուրեմ շիրիմը անոր, Խաչքարի…