Պսակաձեւ ժահրի Լիբանանի ճգնաժամային շտապը կը տեղեկացնէ, որ 14 Ապրիլ 2020-ին, պսակաձեւ ժահրին պատճառով, Պէյրութի կառավարական հիւանդանոցին մէջ իր մահկանացուն կնքած է Արտաւազդ Պօղոսեան:
Պսակաձեւ ժահրի ճգնաժամային շտապը իր խորին ցաւակցութիւնները յայտնած է անոր ընտանեկան պարագաներուն: