Կիրակի, 19 Յուլիս 2020-ին, տեղի պիտի ունենան Սուրիական Հանրապետութեան խորհրդարանի 3-րդ օրէնսդրական շրջանի ընտրութիւնները:

Սուրիական քաղաքացիի մեր պարտականութիւնն է այդ օր պատասխանատուութեան բարձր գիտակցութեամբ, ուղղուիլ քուէատուփ եւ կատարել մեր պարտաւորութիւնը:
Մեր ժողովուրդին ընտրութեան մասնակցութիւնը դիւրացնելու համար, հաստատած ենք հետեւեալ կեդրոնները.

-Արամ Մանուկեան Ժողովրդային Տուն, Վիլլաներ
-Ս.Աստուածածին եկեղեցի, Վիլլաներ
-Ազգ.Միացեալ վարժարան, Սիւլէմանիէ
-Ս.Երրորդութիւն (Զուարթնոց) եկեղեցի, ՍէյրաՖի
-Տիգրանեան պարտէզ, Նոր Գիւղ
-ՀՄԸՄ պարտէզ, Ազիզիէ
Քուէարկողները կրնան իրենց անձնաթուղթերով ներկայանալ յիշեալ կեդրոնները, որոնք պիտի ծառայեն որպէս հաւաքավայրեր, ուրկէ ինքնաշարժներով քուէարկողները պիտի ուղղուին դէպի քուէարկութեան վայրեր:

Երեսփոխանական ընտրութիւններուն համաժողովրդային մեր մասնակցութիւնը լաւագոյն փաստն է Սուրիական Հայրենիքին նկատմամբ մեր հաւատարմութեան եւ անոր ծաղկումին ու հզօրացման մեր անսակարկ մասնակցութեան:

ՔՈՒԷԱՐԿԷ՛… որովհետեւ ՔՈՒԷԴ ԱԶԳԻԴ ՈՒԺՆ Է…

Դիւան
Ազգ. Առաջնորդարանի