Month: June 2021

Զ․ԽԱՆՃԵԱՆ․«ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԷՆ ԵՏՔ, ԿԱՐԵԼԻ Է ԸՍԵԼ, ՈՐ ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ԷՐ ՈՐ ԱՓԷ-ԱՓ, ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՈՒ ԱՇԽՈՅԺ ԹԱՓՈՎ ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԷՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՅՍՊԻՍԻ ԱՂԷՏԻ ՄԸ՝ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՏԱԳՆԱՊԻ ՅԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՃԻԳԵՐՈՒՆ»

Հայ Աւետարանական Համայնքի պետ Վերապատուելի դոկտ․ Յարութիւն Սելիմեանի հրաւէրով նախորդ շաբաթ Հալէպ ժամանեց Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Վարչութեան գործադիր տնօրէն,…

ՃԵՄԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՆ ՆՈՐ ՁԻՐՔԵՐ ՅԱՅՏՆԱԲԵՐԵՑ

Ազգ. Քա­րէն Եփ­փէ Ճե­մա­րա­նի Շր­ջա­նա­ւար­տից Միու­թեան Մշա­կու­թա­յին Յանձ­նա­խում­բը 10-րդ եւ 11-րդ կար­գե­րու աշա­կերտ­նե­րուն մաս­նակ­ցու­թեամբ նախաձեռնեց աւան­դա­կան գե­ղար­ուես­տա­կան երե­կոն, որ տե­ղի…

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ԱՇԽՈՒԺԱՑՈՂ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ  ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՆ ԼՌՈՒԹԻՒՆ

Պայ­տըն-Փու­թին  հան­դի­պու­մը կր­նայ լուրջ հե­տե­ւանք­ներ ու­նե­նալ Մի­ջին Արե­ւել­քի եւ Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի տա­րա­ծաշր­ջան­նե­րուն հա­մար: Այս առու­մով ռու­սա­կան պաշ­տօ­նա­կան լրատ­ուա­մի­ջոց­ներ կը հա­ղոր­դեն…