Month: July 2021

ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆԻ ԴԷՄՔԵՐԷՆ ԴԱՒԻԹ` ԱՊԱՇԽԱՐԱԾ ԹԱԳԱՒՈՐԸ

ՆԵՐԱԾՈՒԹԻՒՆ Ապաշ­խա­րու­թիւնը մե­ծա­պէս կ’ու­րա­խաց­նէ Աս­տու­ծոյ սիր­տը,  կը փո­խէ մար­դոց ճամ­բան ու ըն­թաց­քը, մե­ղա­ւոր­նե­րը սուր­բե­րու կը վե­րա­ծէ, երկ­նա­ւոր հրեշ­տակ­նե­րը կ’ու­րա­խաց­նէ եւ…

ՓՉԻԿՆԵՐ, ՓՉԻԿԱԿԻՐՆԵՐ

Մեր ըն­կե­րու­թեան մէջ շա­տեր տք­նե­լով իրենք զի­րենք զար­գաց­նե­լու փո­խա­րէն, դիւ­րին եւ աժան մի­ջոց­նե­րու դի­մած են՝ շր­ջա­պա­տին վրայ ցան­կա­լի կեր­պա­րի մը…

ԻՄ ԱՐԵՒԸ

Ամառ է, տաք է, բո­լորս ալ կարմ­րա­գոյն ենք, թէ­եւ տար­բեր աս­տի­ճան­նե­րով: Ոմանք կա­մայ կարմր­ցած, ոմանք ալ՝ ակա­մայ: Եր­կիր մո­լո­րա­կի հիւ­սի­սա­յին…

ԿՐԹԱՍԻՐԱՑ Ս. ՉԷՄՊԷՐՃԵԱՆ ԵՐԿՐԴ. ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳԻ ԵՒ ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆԱՑ ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՆԴԷՍ ԵՒ ՎԱՍՏԱԿԱՇԱՏ ՏՆՕՐԷՆԻ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄ ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏ ՍԵՐՈՒՆԴԸ ԿՈՉՈՒԵՑԱՒ «ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՊՕՂՈՍԵԱՆ» ՀՈՒՆՁՔ

Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Գերշ. Տ. Մա­սիս Սրբ. Եպս. Զօպ­ու­եա­նի, Կի­րա­կի, 4 Յու­լիս 2021-ին, յետ­մի­ջօ­րէի ժա­մը 5:00-ին, Կր­թա­սի­րաց…

ՄԻՆՉԵՒ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

Ատրպէյճանի հրաւէրով օտարերկրեայ դեսպաններուն եւ դիւանագէտներուն  Ատրպէյճանի կողմէն բռնագրաւուած  Շուշի այցելութիւնը դատապարտելը բաւարար չէ ու պէտք չէ ըլլայ հայկական դիւանագիտութեան…

ԿՈՉ Կ’ՈՒՂՂԵՆՔ ՔԱՅԼԵՐ ՁԵՌՆԱՐԿԵԼՈՒ ԱՐՑԱԽԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՆ ՎԵՐԱՏԻՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹԵԱՄԲ

Արցախի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի խմբակցութիւնները հանդէս եկած են միատեղ յայտարարութեամբ` 10 Յուլիս 2021-ին Պաքուի մէջ հաւատարմագրուած օտարերկրեայ դիւանագիտական առաքելութիւններու ներկայացուցիչներու…