Կիրակի, 30 Օգոստոս 2020-ին, ՍԱՆԱ հաղորդեց, որ Սուրիոյ նախագահ Պաշշար ալ Ասատ հրապարակեց 2020-ի 221 թուակիր հրամանագիրը, ըստ որուն Հուսէյն Արնուսի նախագահութեամբ Սուրիոյ նոր կառավարութիւնը կազմուեցաւ հետեւեալ նախարարներով.
Երկրչփ. Հուսէյն Արնուս՝ Վարչապետ
Իմատ Ալի Այյուպ՝ Փոխվարչապետ, Պաշտպանութեան նախարար
Ուալիտ Մուալլէմ՝ Փոխվարչապետ, Արտաքին Գործոց նախարար
Դոկտ. Մուհամմէտ Ապտուլ Սաթթար ալ Սայէտ՝ կրօնական կալուածներու նախարար
Մանսուր Ֆատլալլա Ազզամ՝ տեղական ինքնակառավարման նախարար
Դոկտ. Սալուա Ապտուլլահ՝ աշխատանքի եւ ընկերային ծառայութեան նախարար
Դոկտ. Մուհամմէտ Սամէր Խալիլ՝ տնտեսութեան եւ արտաքին առեւտուրի նախարար
Իմատ Ապտուլլահ Սարա տեղեկատուութեան նախարար
Մուհամմէտ Խալէտ Ռահմուն՝ ներքին գործոց նախարար
Երկրչփ. Մուհամմէտ Ռամի Մարդինի՝ զբօսաշրջութեան նախարար
Դոկտ. Պասսամ Իպրահիմ՝ բարձրագոյն կրթութեան նախարար
Սուհէլ Ապտուլ Լաթիֆ՝ հանրային աշխատանքներու եւ բնակարաններու նախարար
Երկրչփ. Իյատ Խաթիպ՝ հաղորդակցութեան միջոցներու նախարար
Թալալ Պարազի՝ ներքին առեւտուրի նախարար
Դոկտ. Լուպանա Մշաուէհ՝ մշակոյթի նախարար
Դոկտ. Տարէմ Թապպախ՝ կրթութեան նախարար
Ահմատ ալ Սեյիտ՝ արդարութեան նախարար
Թամմամ Ռաատ՝ ջրային պաշարներու նախարար
Դոկտ. Քինան Եաղի՝ ելեւմուտքի նախարար
Երկրչփ. Զուհէյր Խուզամ՝ փոխադրամիջոցներու նախարար
Պասսամ Թահմէ՝ քարիւղի եւ հանքային հարստութեան նախարար
Տոքթ.Հասան Ղապաշ՝ առողջապահութեան նախարար
Զիատ Սապպաղ՝ արդիւնաբերութեան նախարար
Երկրչփ. Մուհամմէտ Հասսան Քաթնա՝ գիւղատնտեսութեան նախարար
Երկրչփ. Ղասսան Զամէլ՝ Ելեկտրականութեան նախարար
Մուհամմէտ Ֆայէզ՝ պետական նախարար
Մուհամմէտ Սամիր Հատտատ՝ պետական նախարար
Մլուալ ալ Հուսէյն՝ պետական նախարար: