Լոյս աշխարհ եկած օրէս,
Այսպէս տարի մը չեմ ապրած ես…
Ետիս թողած ծեր, հին տարին,
Դիմաւորեցի զոյգ քսանով Նոր Տարին:
Յատուկ թուական եւ անկրկնելի,
Նահանջ տարի է, օր մը աւելի:
Արդէն ձմեռ էր ու եկաւ գարուն,
Ծաղկեցան այգի, ծառ, ծաղիկ սիրուն:
Ու այսպէս տարուած գարնան հմայքով,
Կը շարունակէի ապրիլ անվրդով,
Վարդագոյն օրերու յոյսի պարարով:
Ու յանկարծ ծայր առաւ անխուսափելին,
Ահազանգ հնչեց աշխարհիմաց,
Գուժեց քորոնա ժահրին վտանգը համատարած,
Կարճ ժամանակի մէջ հազարաւոր կեանքեր խլեց,
Առանց խտրութեան՝ բժիշկ, գործաւոր, երիտասարդ ու տարեց:
Հեռատեսիլ, մամուլ, համացանցի էջեր,
Զգուշութեան թելադրանքներ են քարոզեր:
Կարծես այսքանը դեռ բաւարար չէր,
Եկաւ աշունն ալ մահաբեր,
Հայ ազգիս համար ցաւաբեր։
Թուրքը՝ արիւնարբու մեր թշնամին,
Պատերազմ յայտարարեց,
Արցախի վրայ յարձակում գործեց,
Հայ քաջորդիներ, կամաւոր խումբեր
Պաշտպանեցին դարաւոր հայրենիքը մեր:
Ոտքի կանգնեցան աշխարհատարած հայեր,
Կազմակերպեցին բողոքի ցոյցեր,
Դատապարտեցին թուրքը, ուղղեցին ճառեր,
Ցաւօք, աշխարհը անտարբեր, կոյր ու խուլ էր… :
Մեծ Եղեռնէն մէկ դար անց պատմութիւնը կը կրկնուէր …
 44 օր տեւող, 5000 նահատակներով պատերազմը վերջ գտաւ,
Երբ թշնամին իր նպատակին հասնելով մեր Շուշիին տիրացաւ:
Այսօր կը գտնուինք Նոր Տարուան սեմին,
Մաղթանքս է, որ եկող տարին,
Վերանայ չարիքը ու տիրէ բարին։
Խաղաղութի՛ւն, համերաշխութի՛ւն՝ ամբողջ աշխարհին:
Աւօ Ճերմակեան 
Լաթաքիոյ, Ազգ. Նահատակաց վարժարան 
Է. կարգ