Քանի մը տարի առաջ եղբայրս մեկնեցաւ հայրենիք։ Առաջին անգամ գիրքերէն դուրս հանդիպեցայ «բաժանում» բառին։ Դժուար է բացատրել այն զգացումը, որ կ’ունենաս երբ հարազատէ մը բաժնուիս։
 
Եղբօրս հետ շատ մտերիմ Էի: Միշտ միասին էինք։ Ինծի համար կեանքի նոր փորձառութիւն մը եղաւ իր բաժանումը: Բան մը, որ նախապէս հետս չէր պատահած։
 
Պիտի համոզուէի իրականութեան։ Բարեբախտաբար ընկերային հաղորդակցութեան միջոցներով յաճախակի իրարու հետ կապի մէջ կ’ըլլայինք։ Բայց իրական ներկայութիւնը ուրիշ բան է։
 
Ամէն անգամ հետը խօսելուս՝ կը պատմէր եւ տեղեկութիւններ կը փոխանցէր ինծի հայրենիքիս մասին. Այդ ձեւով գիտելիքներս հարստացան։
 
Մէկ տարի ետք ան վերադարձաւ՝ արձակուրդով։ Առաջին անգամ ըլլալով զգացի երկար ժամանակէ ետք հարազատի մը հետ հանդիպումի քաղցրութիւնը։ Նոյն այդ պահուն հասկցայ «Բաժանում» բառին իրական իմաստը։
Սեւան Չէլէպեան
ԺԱ. Կարգ
Քեսապի Ազգ. Ուսումնասիրաց Միացեալ Ճեմարան