Համազգայինի Քանատայի Շրջանային Վարչութիւնը ուրախութեամբ կը յայտարարէ Դանիէլ Վարուժանի «Հացին Երգը» լրիւ երկին առաջին անգլերէն հրատարակութիւնը՝ «SONG OF THE BREAD», թարգմանութեամբ Թաթուլ Սոնենց Փափազեանի, խմբագրութեամբ Վիգէն Թիւֆէնքճեանի։ Ձեր օրինակը ունենալու համար, այցելեցէք ձեր երկրի Amazon-ի էջը։