Երեքշաբթի, 8 Յունիս 2021-ին, Սուրիոյ Կրթութեան Նախարարութիւնը հրապարակեց երկրորդականի աւարտական կարգի (պաքալորիա) պետական քննութիւններու յաջողութեան պայմանները։ Աշակերտը կը յաջողի եթէ իւրաքանչիւր նիւթի յաջողութեան սահմանը ապահովէ, այլապէս կը ձախողի։ Առաւելագոյնը երեք նիւթով ձախողած աշակերտը կրնայ այդ երեք նիւթերը անգամ մը եւս յանձնել վերաքննութեամբ։ Այն աշակերտը, որ քննութեան առաջին շրջանին յաջողած է իր բոլոր նիւթերուն մէջ եւ կը փափաքի կարգ մը նիւթերու նիշերը բարձրացնել, կրնայ երեք նիւթերով ներկայանալ վերաքննութեան հետեւեալ պայմաններով։ -Առաջին պայմանը՝ աշակերտը կրնայ երեք նիւթերով վերաքննութեան ներկայանալ, եւ պահել առաջին քննութեան յաջողութեան պաշտօնական վաւերագիրը։ Վերաքննութեան ներկայացած երեք նիւթերը յաջողելու պարագային անոր կը տրուի երեք նիւթերուն յատուկ յաջողութեան վաւերագիր։ -Երկրորդ պայմանը՝ քննութեան առաջին շրջանին յաջողած աշակերտը վերաքննութեան փոխարէն կրնայ ամբողջ նիւթերով ներկայանալ յառաջիկայ տարիներէն մէկուն առաջին քննութեան շրջանին։ Իսկ առաջին շրջանի քննութիւններուն ձախողած աշակերտը, որ վերաքննութեան երեք նիւթերով ներկայացաւ եւ յաջողեցաւ, կրնայ եւս ամբողջ նիւթերով ներկայանալ յառաջիկայ տարիներէն մէկուն առաջին շրջանի քննութիւններուն։ Յիշենք, որ երկրորդականի աւարտական կարգի (պաքալորիա) պետական քննութիւնները սկսան 31 Մայիս 2021-ին, եւ կը շարիւնակուին մինչեւ 22 Յունիս 2021։