Մասնակցողներ՝ 69

Յաջողած՝ 68

Յաջողութեան տոկոս՝ 98.5%

1 Առէն Խրոյեան 3079
2 Աննա Պետրոսեան 3073
3 Մայք Գեւոյեան 3054
4 Յովիկ Տաղտաղլեան 3049
5 Նարեկ ՌալՖ Ապաճեան 2997
6 Մարի Ռոզ Քէօշկէրեան 2972
7 Սերոբ Եագուպեան 2947
8 Արսէն Ագըլեան 2937
9 Սիլվա Քիլէճեան 2921
10 Ալինա Ղարիպեան 2914
11 Արմիկ Մինասեան 2908
12 Սերենա Սագայեան 2882
13 Արինա Պօշկեզէնեան 2860
14 Արեւ Ստեփանեան 2845
15 Անդրանիկ Կիւլտալեան 2822
16 Ժան Աբոշեան 2806
17 Սելին Հեճինեան 2793
18 Լիանա Միրզայեան 2772
19 Ժուէլ Աղպապեան 2737
20 Ծիլա Ժամկոչեան 2735
21 Սեթի Խաչերեան 2732
22 Ճորճ Կիւլիւմեան 2724
23 Մարինէ Պալապանեան 2715
24 Լալա Օրուլեան 2712
25 Յակոբ Շահան Քիւրիւմլեան 2708
26 Յակոբ Մոմճեան 2699
27 Տարօն Տիքպիքեան 2697
28 Ռոզելլա Գազանճեան 2694
29 Մեղեդի Զէյթունեան 2671
30 Ասատուր Ղարիպեան 2667
31 Նարեկ Թանաշեան 2665
32 Պետիկ Փայասեան 2659
33 Սիմոն Գանտարեան 2653
34 Յովսէփ Պաղտիկեան 2652
35 Թիթառ Աղազարեան 2624
36 Շանթ Օգճեան 2611
37 Կարօ Մաւեան 2591
38 Տիգրան Խաչատուրեան 2585
39 Սէրլի Ճէնանեան 2576
40 Գօգօ Գրիգորեան 2562
41 Ներսէս Պալապանեան 2556
42 Գալուստ Գալուստեան 2478
43 ԺոզէՖ Աթրաշ 2471
44 Մեղեդի Թահմիզեան 2461
45 Լանա Համբարձումեան 2460
46 Կարօ Կէվրէկեան 2458
47 Արեւ Նալպանտեան 2448
48 Վանայ Ժամկոչեան 2371
49 Մինաս Վերտանեան 2279
50 Աննա Հայկան Նալպանտեան 2267
51 Կալին Տէմիրճեան 2228
52 Ռոզալինտա Սուսանի 2171
53 Վազգէն Սեմէրճեան 2153
54 Ֆուատ Էմիլիօ Համուի 2132
55 Հրակ Գէորգեան 2126
56 Հրակ Գասապեան 2113
57 Անի Սուսանի 2085
58 Ծիլա Գանձապետեան 2081
59 Սելին Սարգիսեան 2051
60 Արփի Գարինա Կոստանեան 1949
61 Վազգէն Տալգլըճեան 1920
62 Փաթիլ Թանաշեան 1870
63 Վարուժան Թորոսեան 1807
64 Աննա Ազէզեան 1723
65 Կարպիս Քէքլիկեան 1692
66 Դալար Յակոբճեան 1625
67 Ներսէս Ալաճաճեան 1497
68 Յովիկ Յովհաննէսեան 1416