Մասնակցողներու թիւը 70 Յաջողած 69 Յաջողութեան տոկոս 98, 6% Հայ աշակերտներու անուանացանկը

1-Յովսէփ Յովհաննէսեան 3032

2- Աննա Մարիա Նաճար 3020

3-Նորմա Ֆատի Շլլմէ 2997

4- Նարօտ Յովհաննէսեան 2978

5- Գրիգոր Շիրիքճեան 2969

6 -Նուպար Աւետիսեան 2917

7- Յարութ Յակոբեան 2907

8- Յակոբ Կորկիս 2905

9- Մարիթա Սիմօ 2904

10- Արեգ Պետրոսեան 2797

11- Սինդիա Միրզա 2790

12- Ֆիպի Մելքոն 2777

13- Կրէս Մալքէ 2451

14- Յակոբ Խաչատուր 2444

15- Ռաֆֆի Յովհաննէսեան 2440

16- Կարէն Սարգիս 2385

17- ժեսիքա Իսհաք 2329

18- Մեղեդի Ռաշօ 2252

19- Մեղրիկ Կարապետ 2067

20- Մեղրիկ Արոյեան 1988

21- Սագօ Ղազօ 1964

22- Քրիստին Ռաշօ 1864

23- Սարգիս Ասատուր 1858

24- Մուհրա Անթուն 1845

25- Մինա Մանուկ 1668

26- Մելինա Մուրատ 1650

27- Մայք Մուրատեան 1635

28- Էլի Իւսէֆ 1518

29- Իլիաս Մալքէ 1476