Չորեքշաբթի, 14 Յուլիս 2021-ին, Սուրիոյ Կրթութեան Նախարարութիւնը հրապարակեց 2020-2021 ուսումնական տարեշրջանի միջնակարգի աւարտական կարգի՝ պրովէի պետական քննութիւններու արդիւնքները։
Նախարարութեան համաձայն, յաջողութեան տոկոսը 67,23 առ հարիւր է։ Պետական քննութիւն յանձնած է 295.754 աշակերտ-աշակերտուհի, յաջողած է` 225.463 աշակերտ-աշակերտուհի։
Բարձրագոյն նիշի արժանացած է 79 աշակերտ-աշակերտուհի։
Այս առի­թով, ջեր­մա­պէս կը շնոր­հա­ւո­րենք յա­ջո­ղու­թեան ար­ժա­նա­ցած մեր աշա­կերտ-աշա­կեր­տու­հի­նե­րը, յատ­կա­պէս գե­րա­զանց ար­դիւնք ապահովողները, որոնք պատ­ուա­բեր ար­դիւնք­նե­րով բո­լո­րե­ցին ու­սում­նա­կան այս տա­րեշր­ջա­նը՝ հպար­տու­թիւն առ­թե­լով իրենց ծնող­նե­րուն, ու­սու­ցիչ­նե­րուն եւ վար­ժա­րան­նե­րուն։
Ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք հա­լէ­պա­հայ միջ­նա­կարգ վար­ժա­րան­նե­րուն ար­դիւնք­նե­րը։
ԱԶԳ. ՔԱՐԷՆ ԵՓՓԷ ՃԵՄԱՐԱՆ
Մասնակցողներու թիւ՝ 69
Յաջողածներու թիւ՝ 68
Յաջողութեան տոկոս՝ 99%
Առէն Խրոյեան          3079
Աննա Պետրոսեան           3073
Մայք Գեւոյեան           3054
Յովիկ Տատաղլեան           3049
Նարեկ Ռալֆ Ապաճեան         2997
Մարի Ռոզ Քէօշկէրեան           2972
Սերոբ Եագուպեան           2947
Արսէն Ագըլեան           2937
Սիլվա Քիլէճեան           2921
Ալինա Ղարիպեան           2914
Արմիկ Մինասեան           2908
Սերենա Սագայեան           2882
Արինա Պօշկեզէնեան           2860
Արեւ Ստեփանեան           2845
Անդրանիկ Կիւլտալեան         2822
Ժան Աբոշեան           2806
Սելին Հեճինեան           2793
Լիանա Միրզայեան           2772
Ժուէլ Աղպապեան           2737
Ծիլա Ժամկոչեան           2735
Սեթի Խաչերեան           2732
Ճորճ Կիւլիւմեան           2724
Մարինէ Պալապանեան           2715
Լալա Օրուլեան             2712
Յակոբ Շահան Քիւրիւմլեան  2708
Յակոբ Մոմճեան           2699
Տարօն Տիքպիքեան           2697
Ռոզելլա Գազանճեան           2694
Մեղեդի Զէյթունեան           2671
Ասատուր Ղարիպեան           2667
Նարեկ Թանաշեան           2665
Պետիկ Փայասեան           2659
Սիմոն Գանտարեան           2653
Յովսէփ Պաղտիկեան           2652
Թիթառ Աղազարեան           2624
Շանթ Օգճեան           2611
Կարօ Մաւեան                       2591
Տիգրան Խաչատուրեան         2585
Սէրլի Ճէնանեան           2576
Գօգօ Գրիգորեան           2562
Ներսէս Պալապանեան           2556
Գալուստ Գալուստեան           2478
Ժոզէֆ Աթրաշ           2471
Մեղեդի Թահմիզեան           2461
Լանա Համբարձումեան           2460
Կարօ Կէվրէկեան           2458
Արեւ Նալպանտեան           2448
Վանայ Ժամկոչեան           2371
Մինաս Վերտանեան           2279
Աննա Հայկան Նալպանտեան 2267
Կալին Տէմիրճեան           2228
Ռոզալինտա Սուսանի           2171
Վազգէն Սեմէրճեան           2153
Ֆուատ Էմիլիօ Համուի           2132
Հրակ Գէորգեան           2126
Հրակ Գասապեան            2113
Անի Սուսանի                       2085
Ծիլա Գանձապետեան           2081
Սելին Սարգիսեան           2051
Արփի Գարինա Կոստանեան  1949
Վազգէն Տալգլըճեան           1920
Փաթիլ Թանաշեան           1870
Վարուժան Թորոսեան           1807
Աննա Ազէզեան                       1723
Կարպիս Քէքլիկեան           1692
Դալար Յակոբճեան           1625
Ներսէս Ալաճաճեան           1497
Յովիկ Յովհաննէսեան           1416
ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԵԹԷԼ
ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ
Մասնակցողներու թիւ՝ 23
Յաջողածներու թիւ՝ 23
Յաջողութեան տոկոս՝ 100%
Նուր Գոճա Մախխուլ           3081
Մաճտ Թպսի           3068
Մանուէլլա Մաստի           3063
Միրիամ Ապտ Ալ Մասիհ        3032
Նաղամ Թումա           3016
Գաբրիէլ Հազիմ           3011
Մայքըլ Գարանթա           2997
Վիոլէթ Պիթար           2951
Թալին Գանձապետեան         2922
Աբրահամ Արմենակ           2901
Սարա Քէշիշ           2854
Թէյմ Մասիհի           2828
Ճորճ Խուրի                       2809
Գէորգ Գույումճեան           2769
Աննա Մարիա Նալպանտեան 2670
Սելին Մարիա Խաչատուրեան
         2664
Մարիէլլա Տոլմայէ           2660
Սարգիս Սազեան           2634
Տալիթա Աշըգեան           2633
Մարիալ Սալլում           2591
Դաւիթ Ճղլեան             2370
Նայա Խորոզ           2337
Ճիմի Թանըքեան Օղլի           2138
ԿԻԼԻԿԵԱՆ ՃԵՄԱՐԱՆ
Մասնակցողներու թիւ՝ 13
Յաջողածներու թիւ՝ 10
Յաջողութեան տոկոս՝ 77%
Սարգիս Աւետեան           2608
Աննա Մարիա Խոշաֆեան     2573
Մարիպէլ Նոհման           2390
Կարապետ Բանօղլեան           2376
Մայա Աֆդին           2230
Ճորճ Ուարթան           2225
Նայա Աֆդին           2100
Միրէյ Մելքոնեան           1876
Գէորգ Թուճեան           1831
Սեսիլիա Մուրատեան           1614
ԿՐԹԱՍԻՐԱՑ Ս. Չ. ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ
Մասնակցողներու թիւ՝ 60
Յաջողածներու թիւ՝ 58
Յաջողութեան տոկոս՝ 97%
Ժագ Ալճրուճ           3037
Ժոյս Ալնասսար               3017
Ժատ Անճլօ                       3015
Յարութ Ճէնանեան           2989
Արփի Գահուէճեան           2971
Սելին Ապրաս           2971
Սելին Զիանէ           2951
Անթուան Զահլանի                 2940
Պօղոս Տատաղլեան           2935
Քարամ Խայաթ           2931
Փիեռ Հապիպ           2921
Գրիգոր Զգուշեան           2915
Փիեռ Պապիկեան           2912
Փամելա Հատատ           2908
Ժէնի Յովակիմեան           2900
Ժատ Ազրագ           2898
Ճորճ Պաթիխա           2890
Ինանա Նասթա           2871
Իսկէնտէր Գրիաքոս           2856
Ճորճ Հալլաք           2849
Ճոն Իտօ                       2846
Քրիսթին Ֆսթքճի           2818
Մարիօ Ճպարա           2786
Սելին Ալսալում           2779
Սպիր Իլիաս           2765
Ժէնի Կէվրէկեան           2757
Սինդիա Հատտատ           2733
Սինդիա Ահմար Տգնօ           2721
Մայքլ Թոքաթլի           2693
Վալերիա Խուրի ԱպտԱլլահ   2667
Ռիատ Սալիմ           2644
Յակոբ Ունճեան           2622
Սարին Աննա Պալապանեան  2616
Մուսա Ալշայխ           2616
Ժուէլ Իսհագ           2613
Իլիաս Սաատի           2605
Միշէլ Թանուս           2598
Մարիէլ Ֆարրա           2563
Անելի Պահատի                       2558
Սէրլի Ասֆահանի           2543
Միրիամ Գազանճի           2535
Զաւէն Խաչկզեան           2533
Իսա Թումա                       2519
Մայք Քպպէ           2499
Ժօ Խաուամ           2449
Գէորգ Տանայեան           2432
Սալէմ Պսերինի           2426
Սէրլի Սէֆէրեան           2353
Քրիսթլ Սալլում           2345
Քաթրինա Մագսուտեան        2316
Սերենա Խաչօ           2260
Սոնիա Չամսաքեան           2221
Անի Պազարճի           2124
Միքայէլ Նուհ           2118
Քէթի Զալըթ           2070
Համբիկ Տապպաղեան           2068
Աննա Մարիա Չոկքարեան       1861
Սինդիա Սայէղ           1784
Լ.ՆԱՃԱՐԵԱՆ – Գ.ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ
Մասնակցողներու թիւ՝ 29
Յաջողածներու թիւ՝ 29
Յաջողութեան տոկոս՝ 100%
Միշէլ Պէյճուն                        3086
Նիքոլա Պէյճուն                     3000
Փաթիլ Թիւֆէնքի                   3000
Կարապետ Մէյխանաճեան    2981
Քաթիա Խապպազէ               2911
Անի Արին Չիրիշեան              2898
Շանթ Խլոյեան                      2895
Սամար Խապպազէ               2875
Յակոբ Զաքարեան                2863
Ճուլ Տքի                                2800
Կարին Շառոյեան                  2754
Սերժ Քասսիս                        2744
Զէյն Մահմուտ                       2659
Միրէյ Պէրթիզլեան                2647
Մէրի Անժէլ Սարգիս               2599
Դուին Սիմոն                          2554
Փամելա Զաքարիա                2549
Վալիա Նալպանտեան           2513
Արման Տիրարեան                 2496
Գէորգ Սարգիս                      2487
Զեփիւռ Ատուրեան                2463
Զիատ Պաղտի                       2395
Ստեփան Թաթլեան               2335
Անահիտ Քահուէճեան            2230
Յարութիւն Քամպուրեան      2210
Վանա Մարգէեան                  2130
Ճորճ Կիւլկիւլեան                  2074
Յակոբ Մանուկեան                1827
Անդրանիկ Փիլաւճեան           1811
ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ
Մասնակցողներու թիւ՝ 10
Յաջողածներու թիւ՝ 10
Յաջողութեան տոկոս՝ 100%
Ժան Սայէղ           3088
Ճորճ Ահմար Տակնօ           3059
Մայքլ Տըպըս                       3053
Թոնի Հալլաք           3031
Միշէլ Պուլոս           2973
Ճորճ Տըպըս           2891
Էտուարտօ Լահտօ           2762
Ռիչըրտ Ասսաֆ           1898
Լէյս Շոմար           1857
Աննա Մարիա Քէյսօ           1762