Կիրակի, 30 Հոկտեմբեր 2022-ին, ՍԱՆԱ հաղորդեց, որ Սուրիոյ նախագահ Պաշշար ալ – Ասատ հրապարակեց 2022-ի «287» եւ «286» թուակիր հրամանագրերը, որոնց համաձայն Սուրիոյ նահանգներու խորհուրդներու եւ քաղաքներու խորհուրդներու նախագահներուն անունները ճշդուեցան։