22-27 Նոյեմբեր 2022-ին, կազմակերպութեամբ «Փրօ Օրիանթէ»-ին (PRO ORIENTE) եւ Հռոմի «Անճելիքում» քահանայապետական համալսարանին (Pontifical University of Saint Thomas Aquinas, Angelicum), միջազգային միջ-եկեղեցական գիտաժողով մը գումարուեցաւ՝ «Լսելով Արեւելքը» խորագրեալ։ Սոյն գիտաժողովին յանուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան իր մասնակցութիւնը բերաւ Կարէն Սրկ. Եօսուլքանեանը։

Գիտաժողովը կը միտէր, ինչպէս խորագիրը կը յուշէ, լսել Արեւելեան Ուղղափառ եկեղեցիներուն ժողովական տարբեր պատկերացումներն ու փորձառութիւնները։ Այս գծով զեկոյցներ ներկայացուեցան Արեւելեան Ուղղափառ եկեղեցիներու (հայ, ասորի, ղպտի, հապէշ, մալապար) եւ Ասորեստանի Արեւելեաններու (ասողիկ, հին արեւելեան) ներկայացուցիչներու կողմէն, ինչպէս նաեւ տարբեր մասնագէտներու։ Զեկոյցներու եզրակացումները պիտի ներկայացուին կաթողիկէ սինոտական ծրագիրին, որ 2021-ին յառաջացած է Ֆրանսիս Պապին կողմէ՝ երիտասարդացնելու համար կաթողիկէ եկեղեցւոյ կանոնն ու ժողովական հասկացողութիւնը։

Կարէն սարկաւագը զեկուցեց հայ եկեղեցւոյ կեանքին մէջ երիտասարդներու մասնակցութիւնն ու իրաւունքը։ Գիտաժողովին ներկայացուեցան նաեւ հայ եկեղեցւոյ Ազգային Ընդհանուր Ժողովին ու Սահմանադրութեան մասին, որուն ընդմէջէն խօսուեցաւ ժողովական հասկացութեան, կանանց, երիտասարդներուն եւ ընկերութեան մէջ գործող զանազան խաւերուն մասնակցութեան մասին։

Քննարկումներ եղան տարբեր ակնառու եւ ժամանակակից հրատապ երեւոյթներու շուրջ, որոնց համար կոչ ուղղուեցաւ գործունէութիւններ յառաջացնել, որպէսզի ընտանիքի ու ընկերութեան բոլոր անդամներուն ձայները հասանելի դառնան եկեղեցական կեանքին եւ իրաւունքներու պահպանումը կիրարկուի ժամանակակից աշխարհին մէջ։

Նշենք, որ «Փրօ Օրիանթէ»ն հիմնուած է շուրջ վաթսուն տարի առաջ՝ բարելաւելու համար Կաթողիկէ եւ Ուղղափառ ընտանիքներուն փոխ յարաբերութիւնները։