Մասնակցութեան թիւ         21

Յաջողութեան թիւ               12

Յաջողութեան տոկոս         58 %

 

Ֆարէս Զրէզ                                 2367/2497

Մուսա Մքլէհ                              2076/2206

Իսա Րազուք                             1914/2074

Մառիթա Թապրիզի                 1741/1851

Մայք Յակոբ                               1703/1808

Իլիաս Ճրճոս                             1677/1787

Հայա Շալաշ                              1634/1774

Մորիսիօ Տիարպաքրլի            1600/1725

Նանոր Յարութիւնեան            1543/1673

Յակոբ Հաճի Նարինեան         1532/1637

Գարլա Ղազալ                           1484/1604

Նաամէ Պարպար                      1429/1534