Category: Խճանկար

اخبار نسائية

ԽՃԱՆԿԱՐ՝ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ Դ./2022

ՄԱՐԴՈՒ ԽԱՌՆՈՒԱԾՔԸ ԸՍՏ ԱՆՈՐ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹԵԱՆ Գրաբանութիւնը կ’ուսումնասիրէ ձեռագիրին կապը  մարդուն խառնուածքին հետ եւ կը պարզէ, թէ ի՛նչ  «կ’ըսէ» մարդուն ստորագրութիւնը…

ԽՃԱՆԿԱՐ՝ ՕԳՈՍՏՈՍ Գ./2022

ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԼԱՒԱԳՈՅՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԸ  ՊԱՏԱՆԻՆԵՐՈՒՆ Իտալական Polo Scolastico Paritario Don Bosco դպրոցի ուսուցիչ Չեզարէ Կ’ատան որոշեց իր աշակերտներուն արձակուրդի չղրկել, այլ…

ԽՃԱՆԿԱՐ՝ ՕԳՈՍՏՈՍ Բ./2022

ՔԱՆԱՅԷԻ ԱՊԱԳԱՆ Անցեալ սերունդներուն մշտատեւ գուրգուրանքին առարկան՝ Քանայէն, Հալէպի ապագայ սերունդին համար այլեւս օգտակարութիւն մը չունեցաւ: Ֆրանսական տիրապետութեան օրերուն, ջրանցքին…

ԽՃԱՆԿԱՐ՝ ՅՈՒԼԻՍ Գ./2022

ՋՈՒՐԸ ՀԱՅՈՑ ՀԱՒԱՏԱԼԻՔՆԵՐՈՒՆ ԵՒ ԿԵՆՑԱՂԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾԷՍԵՐՈՒՆ ՄԷՋ Կենսական անհրաժեշտութեան բերումով ջուրը միշտ համարուած է կեանքի  գոյութեան սկըզբնաղբիւրը: Հին յոյն փիլիսոփայ…