Category: Թեմական

ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀԱՅՐԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՒ ՍՈՒՐԻՈՅ ՆԱԽԱԳԱՀ ՏՈՔԹ. ՊԱՇՇԱՐ ԱԼ ԱՍԱՏԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԵՐԴՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ

Շաբաթ, 17 Յուլիս 2021-ին, Սուրիոյ նախագահ տոքթ. Պաշշար ալ Ասատ նախագահական չորրորդ շրջանի սահմանադրական իր երդումը կատարեց, որպէս Սուրիոյ Հանրապետութեան…

ՆՍՕՏՏ ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆԸ՝  ՏՐՈՒԱԾ ՎԱՏԻԿԱՆԻ ՄԷՋ ՊԱՊԻՆ ԵՒ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀՈԳԵՒՈՐ  ՊԵՏԵՐՈՒՆ ՄԻՋԵՒ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ԺՈՂՈՎԻՆ

«ՇՈՒ­ՏԱ­ՓՈՅԹ ԿԱ­ՌԱ­ՎԱ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ ԿԱԶ­ՄՈՒ­ԹԻՒՆԸ ՆԵՐ­ԿԱՅ ՎՏԱՆ­ԳԱ­ԼԻՑ ԿԱ­ՑՈՒ­ԹԻՒՆԸ ԴԷ­ՊԻ ԲԱ­ՐԵ­ԼԱ­ՒՈՒՄ ԱՌԱՋ­ՆՈՐ­ԴՈՂ ԱՌԱ­ՋԻՆ ՔԱՅԼՆ Է»   ՆՍՕՏՏ ԱՐԱՄ Ա. ԿԱ­ԹՈ­ՂԻ­ԿՈՍ Հինգ­շաբ­թի, 1 Յու­լիս…

ՆՍՕՏՏ ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԽՆԴՐԵՑ ՆՈՐԻՆ ՍՐԲՈՒԹԻՒՆ ՖՐԱՆՍԻՍ ՊԱՊԷՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ԴԱՌՆԱԼՈՒ ԱՐՑԱԽԻ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԳԵՐԻՆԵՐՈՒ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻՆ

Վատիկան մէջ վերջերս տեղի ունեցած Լիբանանի քրիստոնեայ հոգեւոր պետերու ժողովի ընթացքին, Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը յարմար առիթով Ֆրանչիսկոս Պապին հետ…

ՆՍՕՏՏ ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՀՅԴ ԲԻՒՐՈՅԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ

“Անթիլիաս”._Չորեքշաբթի, 16 Յունիս 2021-ի երեկոյեան, Վեհափառ Հայրապետին այցելեց Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան Բիւրոյի ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր Խաչատուրեան, ընկերակցութեամբ Բիւրոյի անդամ Յակոբ…

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԿԱՆ ՆԱՄԱԿ ՅՂԵՑ ՍՈՒՐԻՈՅ  ՆԱԽԱԳԱՀ  ՏՈՔԹ. ՊԱՇՇԱՐ ԱԼ ԱՍԱՏԻՆ

Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կոս ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Վե­հա­փառ Հայ­րա­պետ յա­տուկ նա­մակ յղեց Սուր­իոյ նո­րըն­տիր նա­խա­գահ Պաշ­շար ալ Ասա­տին՝ շնոր­հա­ւո­րե­լով իր…