Category: Քաղաքական

«ԻՍՐԱՅԷԼ-ԱՏՐՊԷՅՃԱՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ՀԻՄՆՈՒԱԾ ԵՆ ՆԱՒԹԻ, ԶԷՆՔԻ ԵՒ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹԵԱՆ ՊԻՂԾ ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԵԱՆ ՎՐԱՅ»

Իսրայէլական «Հաարեց» (Haaretz) թերթը 11 Ապրիլին հրապարակած է բացայայտող յօդուած մը Ատրպէյճանի եւ Իսրայէլի միջեւ բարձր մակարդակի լայն կապերու մասին՝…