Category: ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

ԿԵԱՆՔԷՆ ՀԵՌԱՑԱՒ ՀՕՄ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԿԻՆ ԱՆԴԱՄ ՏՈՔԹ. ԺԱՆԷԹ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆ- ՄԱՐԳԱՐԵԱՆԸ

ԲԺՇԿՈՒՀԻՆ, ԳԻՏՆԱԿԱՆԸ, ՄԱՐԴԸ, ՄՇԱԿԸ ԵՒ ՀԱՅՈՒՀԻՆ Մարդ արարածը կեանքի ճամբորդ է․ կը ծնի, ֆիզիքապէս կ՛աճի, կեանքի փորձառութիւններ կ՛ամբարէ, գիտակցական համոզումներով…

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ

Նախաբան Ընդհանրապէս երբ Վարդանանց տօնակատարութիւն տեղի ունենայ, օրուան նիւթը կը սահմանուի 451 թուականի 2 Յունիսին տեղի ունեցած Աւարայրի ճակատամարտով: Երբ…