Category: Աշակերտական

Աշակերտական Անկիւն ԿԵԱՆՔԻՍ ԱՌԱՋԻՆ ԻՍԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹԻՒՆՆ ՈՒ ՈՒՐԱԽՈՒԹԻՒՆԸ 

Պրո­վէի՝ միջ­նա­կար­գի եր­րորդ կար­գի պե­տա­կան քն­նու­թիւնը առա­ջին մեծ փոր­ձա­ռու­թիւնն էր, որ պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւն մը դրաւ ու­սե­րուս, հա­կա­ռակ անոր որ շա­տե­րու հա­մար…