Category: ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

ՔՐՄԱՊԵՏ ՄԸ՝ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ ՄԵՀԵԱՆԻՆ ՄԷՋ (ՅԻՇԵԼՈՎ ԱՆՄԱՀԱՆՈՒՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿ ՇԱՀԱՆ Ռ. ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԸ)

ՇԱՀԱՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԻ ԱՄԷՆԷՆ ՇԱՏ ՍԻՐԱԾ ԲԱՌԵՐԷՆ ՄԷԿԸ՝ «ԲՆԱԶԱՆՑՈՒԹԻՒՆ»    Շատ տարիներ առաջ, երբ տակաւին ճեմարանական ուսանող էի, դպրոցին գրադարանը պրպտելու…

ՔՐՄԱՊԵՏ ՄԸ՝ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ ՄԵՀԵԱՆԻՆ ՄԷՋ (ՅԻՇԵԼՈՎ ԱՆՄԱՀԱՆՈՒՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿ ՇԱՀԱՆ Ռ. ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԸ)

ՇԱՀԱՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ ԵՒ HENRI BERGSON Շահան Պէրպէրեանի հարիւրաւոր աշակերտները միահամուռ կը վկայեն, որ ան իսկական իմաստասէր մըն էր, բազմակողմանի հմտութեամբ…