Category: ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

ՈՍԿԵՋՈՒՐԸ

«Սոնոսելիկաֆոպիա». այսպէս կը կոչուի գարեջուրի գաւաթին դատարկուելու վախը: Այո՛, նոյնիսկ այս աստիճանի սիրահարներ կան գարեջուրին, բայց տեղին է յիշել որ…

ՆՈՐ ԿԵԱՆՔ

Մանուկ տարիքէս միշտ ուզած եմ 12-րդ կարգ հասնիլ, Խորհելով որ երբ դպրոցս աւարտեմ, մեծնամ եւ շրջանաւարտ դառնամ, աւելի հաճելի պիտի…

ԲԱՆԱԿՈՒՄԻՆ ԿԱՐԵՒՈՐ ԴԵՐԸ

(Սուրիոյ Պատանեկան Միութեան Տարեկան Բանակումին Առիթով) Սուր­իոյ Պա­տա­նե­կան Միու­թեան «Ար­ցախ» բա­նա­կու­մը սկիզբ առաւ Քե­սա­պի էքի­զօ­լու­խի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս, 16 Օգոս­տոս 2021-ին:…