Category: ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

ԻՍՐԱՅԷԼ ՀՍԿԱՅԱԿԱՆ ՔԱՆԱԿՈՒԹԵԱՄԲ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԶԷՆՔԵՐ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԱԾ Է ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ 

Իսրայէլեան «Հաարեց» (Haaretz) թերթը 5 Մարտին ապշեցուցիչ յօդուած մը հրապարակած է՝ «Իսրայէլեան ռազմակեդրոնէն 92 թռիչքներ կը բացայայտեն զինամթերքի արտահանումը Ատրպէյճան»…