Category: ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

ՈՒՍՈՒՑԻՉ-ԱՇԱԿԵՐՏ

Դպ­րոց­նե­րու վե­րա­մու­տին հետ, յար­մար նկա­տե­ցի այս մատ­նան­շում­նե­րը կա­տա­րել: Ու­սու­ցի­չի մը, կամ կր­թա­կան մշա­կի մը  դաստ­ի­ա­րա­կու­թեան եւ հե­ղի­նա­կու­թեան սահ­ման­նե­րը ի՞նչ են.…

ԹՈՒՐՔ-ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԽՈՒՄԲԵՐԸ 2007-ԷՆ Ի ՎԵՐ 2.2 ՄԻԼԻՈՆ ՏՈԼԱՐ ՆՈՒԻՐԱԾ ԵՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՉՆԵՐՈՒ 

Պա­տահ­մամբ յայտ­նա­բե­րե­ցի թուրք-ամե­րիկ­եան  tenthousandturks.org  կայ­քը, որ նկա­րագր­ուած է իբ­րեւ՝ «Տա­սը հա­զար թուր­քե­րու ար­շաւ»։ Կայ­քը կը նե­րա­ռէ հինգ թուրք-ամե­րիկ­եան քա­ղա­քա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րու…

Ո՞Ր ԴՐՕՇԸ ԿԸ ԿՐԵՍ

Աշխարհի վրայ բնակութիւն հաստատած իւրաքանչիւր անհատ ունի իրեն յատուկ, նուիրական դրօշը եւ կամ դրօշները, որոնց «պահապան հրեշտակը» կը նկատէ ինքզինք։…

ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԱԿԱՆ ԶԻՆՈՒԺԻՆ ԱՆՊԱՏԻԺ ԽԱՓԱՆԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՀՀ ՄԱՅՐՈՒՂԻՆԵՐՈՒՆ ՎՐԱՅ…ԵՒ ՄԵՐ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ ՀԱՄԲԵՐՈՒԹԵԱՆ ԲԱԺԱԿԸ

25 Օգոս­տո­սին, ատր­պէյ­ճա­նա­կան բա­նա­կի մի­ա­ւոր­ներ փա­կե­ցին Կա­պան-Գո­րիս ճա­նա­պար­հը Կարմ­րա­քար-Շուռ­նուխ հատ­ուա­ծի մօ­տա­կայ­քը։ 26 Օգոս­տո­սին, եր­թե­ւե­կի խա­փան­ման այս կա­մա­յա­կան ռե­ժի­մը տա­րած­ուե­ցաւ նոյն…

ՄԵՐ  ՊԱՐՏՔԸ

Առա­ջին ան­գամ չէ որ Երե­ւան կը գտն­ուիմ, ուս­տի զբօ­սաշր­ջի­կի հո­գե­բա­նու­թեամբ չէ որ կը թա­փա­ռիմ այս քա­ղա­քին մէջ, կամ նոր բան…

ՈՍԿԵՋՈՒՐԸ

«Սոնոսելիկաֆոպիա». այսպէս կը կոչուի գարեջուրի գաւաթին դատարկուելու վախը: Այո՛, նոյնիսկ այս աստիճանի սիրահարներ կան գարեջուրին, բայց տեղին է յիշել որ…