Category: ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ԱՇԽՈՒԺԱՑՈՂ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ  ՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՆ ԼՌՈՒԹԻՒՆ

Պայ­տըն-Փու­թին  հան­դի­պու­մը կր­նայ լուրջ հե­տե­ւանք­ներ ու­նե­նալ Մի­ջին Արե­ւել­քի եւ Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի տա­րա­ծաշր­ջան­նե­րուն հա­մար: Այս առու­մով ռու­սա­կան պաշ­տօ­նա­կան լրատ­ուա­մի­ջոց­ներ կը հա­ղոր­դեն…

ՓՐԿԵԼ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ

Հա­յաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րու նա­խօ­րէ­ին եր­կի­րը ապա­հո­վա­կան եւ քա­ղա­քա­կան տագ­նապ­նե­րու յոր­ձա­նու­տին մէջ յայտն­ուած է: Յոր­ձա­նուտ մը, որ յա­ռա­ջա­ցաւ առա­ւե­լա­բար երկ­րի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն…

ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍԻ ՄԷՋ ԳԵՐՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՇԱՀԵՐՈՒ ՀԱՄԸՆԿՆՈՒՄ

Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի ան­ցու­դար­ձե­րը, յատ­կա­պէս Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նին ատր­պէյ­ճա­նա­կան ու­ժե­րուն թա­փան­ցու­մը սո­վո­րա­կան սան­ձար­ձա­կու­թեան սահ­ման­նե­րը անց­նե­լով, տա­րա­ծաշր­ջա­նի ու­ժե­րու վե­րա­դա­սա­ւոր­ման հա­մար  հե­տա­գայ լայ­նա­ծա­ւալ պա­տե­րազ­մա­կան…

ԼՐԱՏՈՒԱՄԻՋՈՑՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ

Լրատուամիջոցներու գործակցութիւն, լրագրողներու հանդիպումներ ըսելով յաճախ մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած ենք հայկական լրատուամիջոցներու գործակցութեան վրայ: Այդ գործակցութիւնը խթանուած է մամլոյ խորհրդաժողովներով,…