Category: Գաղութային

ԱՏՀԱ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ՊԵՏԵՐԸ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՏՈՒԻՆ ՀԱԼԷՊԻ ՆԱՀԱՆԳԱՊԵՏԻՆ ԵՒ ԿՈՒՍԱԿՑԱՊԵՏԻՆ

  Շաբաթ, 24 Յուլիս 2021-ին, Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս Սրբ. Եպս. Զօպուեան, ընկերակցութեամբ Հալէպի քրիստոնեայ հոգեւոր պետերուն,…

ՍՈՒՐԻՈՅ ԿՐԹՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ  ՀՐԱՊԱՐԱԿԵՑ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳԻ  9-ՐԴ ԿԱՐԳԻ՝ ՊՐՈՎԷԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐԸ

Չորեքշաբթի, 14 Յուլիս 2021-ին, Սուրիոյ Կրթութեան Նախարարութիւնը հրապարակեց 2020-2021 ուսումնական տարեշրջանի միջնակարգի աւարտական կարգի՝ պրովէի պետական քննութիւններու արդիւնքները։ Նախարարութեան համաձայն,…

ՍՈՒՐԻՈՅ ԿՐԹՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵՑ 2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ՊԱՔԱԼՈՐԻԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐԸ

Սուրիոյ Կրթութեան Նախարարութիւնը Չորեքշաբթի, 7 Յուլիս 2021-ի երեկոյեան հրապարակեց 2020-2021 ուսումնական տարեշրջանի երկրորդականի աւարտական կարգի՝ պաքալորիայի պետական քննութիւններուն արդիւնքները: Նախարարութեան…

ՀՄԸՄ-Ի ՄԻՋՄԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ ՄՐՑԱՇԱՐՔԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԳԱՄԻՇԼԻԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ԱԽՈՅԵԱՆ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐՈՒ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄ

Չորեքշաբթի, 15 Յուլիս 2021-ի երեկոյեան Ճեզիրէի Առաջնորդական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Լեւոն Վրդ. Եղիայեան Առաջնորդարանի դահլիճէն ներս հանդիպում ունեցաւ ՀՄԸՄ-ի Վարչութեան…

ԿՐԹԱՍԻՐԱՑ Ս. ՉԷՄՊԷՐՃԵԱՆ ԵՐԿՐԴ. ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳԻ ԵՒ ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆԱՑ ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՆԴԷՍ ԵՒ ՎԱՍՏԱԿԱՇԱՏ ՏՆՕՐԷՆԻ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄ ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏ ՍԵՐՈՒՆԴԸ ԿՈՉՈՒԵՑԱՒ «ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՊՕՂՈՍԵԱՆ» ՀՈՒՆՁՔ

Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Գերշ. Տ. Մա­սիս Սրբ. Եպս. Զօպ­ու­եա­նի, Կի­րա­կի, 4 Յու­լիս 2021-ին, յետ­մի­ջօ­րէի ժա­մը 5:00-ին, Կր­թա­սի­րաց…