Category: Սուրիական

ՍՈՒՍԱՆ. «ՍՈՒՐԻԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ  ՅԱՂԹԱՆԱԿՈՎ ԵԶՐԱՓԱԿԵԼՈՒ ՍԵՄԻՆ Է» 

Եր­կու­շաբ­թի, 4 Հոկ­տեմ­բեր 2021-ին, Սուր­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի օգ­նա­կան դոկտ. Այ­ման Սու­սան լի­բա­նան­եան «Ալ Մա­նար» պատ­կե­րաս­փիւ­ռա­յին կա­յա­նին հետ ու­նե­ցած հար­ցազ­րոյ­ցին…

ՆԱԽԱՐԱՐ ՍԱՊՊԱՂ. «ԵԳԻՊՏՈՍԻ ՄԷՋ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՄԹՆՈԼՈՐՏԸ ՔԱՋԱՐԵԼԵԼԻ ՉԷ, ՀԱԿԱՌԱԿ ԱՅՍ ՈՒՂՂՈՒԹԵԱՄԲ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ԴՐՈՒԱԾ ԼՈՒՐԵՐՈՒՆ»

      Երեքշաբթի, 28 Սեպտեմբեր 2021-ին, Սուրիոյ արդիւնաբերութեան նախարար Զիատ Սապպաղ «Շամ FM» ձաևնասփիւռի կայանին հետ ունեցած հարցազրոյցին ընթացքին…