Category: Սուրիական

ՍՈՒՐԻՈՅ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՑ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ. «ՍՈՒՐԻԱ ԳՈՀՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆ ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ»

Եր­կու­շաբ­թի, 2 Սեպ­տեմ­բեր 2019-ին, Սուր­իոյ Ար­տա­քին Գոր­ծոց Նա­խա­րա­րու­թիւնը հան­դէս եկաւ հաղորդագրութեամբ յայտ­նե­լով որ. «Սուր­իա գո­հու­նա­կու­թիւն կը յայտ­նէ Լի­բա­նա­նի ազ­գա­յին դի­մադ­րու­թեան…

ՄՈՍԿՈՒԱ ԿԸ ԴԱՏԱՊԱՐՏԷ ԴԱՄԱՍԿՈՍԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼՈՒ ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆԻ ՓՈՐՁԵՐԸ

-Երեքշաբթի, 27 Օգոստոս 2019-ին, ՍԱՆԱ հաղորդեց, որ Ռուսիոյ Արտաքին Գործոց Նախարարութիւնը դատապարտած է Դամասկոսի Միջազգային Ցուցահանդէսը խոչընդոտելու ուղղուած Ուաշինկթընի փորձերը,…