“Անթիլիաս”._Կիրակի, 12 Դեկտեմբեր 2021-ին, Ս. եւ Անմահ Պատարագէն անմիջապէս ետք, ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը ընդունեց Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդէն (Ե.Հ.Խ.) պատուիրակութիւն մը, որուն մաս կը կազմէին Գարլա Խիժոյեան, Դոկտ. Աբրահամ Ուիլըր եւ Եոլէնի Ռէպէլէ: Գարլա Խիժոյեան կը ներկայացնէ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը Խորհուրդէն ներս եւ պատասխանատու է Միջին Արեւելքի առնչուած հարցերուն: Իսկ Դոկտ. Աբրահամ Ուիլըր եւ Եոլէնի Ռէպէլէ յատուկ պատասխանատուութիւն ունին ԵՀԽ_ի միջ-կրօնական ու քրիստոնեայ-իսլամ երկխօսութեան բաժանմունքին մէջ։ Պատուիրակութիւնը եկած էր իմանալու Վեհափառ Հայրապետին տեսակէտը յատկապէս քրիստոնեայ-իսլամ երկխօսութեան ու գործակցութեան շուրջ: Նորին Սրբութիւնը ընդհանուր ակնարկ մը կատարելով վեր առաւ ԵՀԽ_ի գործունէութիւնը քրիստոնեայ-իսլամ երկխօսութեան ծիրէն ներս եւ անդրադարձաւ այս ուղղութեամբ անցեալին տեղի ունեցած երկու միջազգային համագումարներու, ինչպէս նաեւ այլ աշխատանքներու: Հայրապետը նաեւ իր թելադրութիւնները փոխանցեց ներկայ ժամանակներու քիրստոնեայ-իսլամ երկխօսութեան առաջնահերթութիւններու ու շեշտաւորումներու գծով, որոնք հրամայական դարձած են ոչ միայն Միջին Արեւելքի, այլ նաեւ բազմակրօն դարձած արեւմտեան ընկերութեան մէջ: