Browsing: Միջազգային

ԼՈՒՐԵՐ
0

ԹՈՒՐՔ ՎԵՐԼՈՒԾԱԲԱՆԸ` ՌՈՒՍ-ԹՐՔԱԿԱՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ. «ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ ՀԱՇՈՒԱՐԿՈ՞Վ, ԹԷ ՍԻՐՈՎ»

Թուրք վեր­լու­ծա­բան Ճենք Պաշ­լա­մըշ հրա­պա­րա­կած է ռուս-թր­քա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն մա­սին ու­շագ­րաւ յօդուած, ուր բա­ւա­կան հե­տաքրք­րա­կան դի­տար­կում­ներ…

1 2 3 7