Browsing: ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ
0

Եթէ պրպտենք ընկեր բառին իմաստը, տասնեակ հոմանիշներ կը գտնենք՝ մտերիմ, սրտակից, բարեկամ, համախոհ, համանման եւ…

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ
0

Մեր ընտանիքին երիցագոյն անդամն է, հօրս հօրաքոյրը ՝ Սիրանոյշ նանան: Կեանքի դժուարութիւնները դիմագրաւած եւ միշտ…

1 2 3 172