Browsing: ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
0

 Թու­ման­եան թան­գա­րա­նին մէջ բաց­ուած է իւ­րա­յա­տուկ ցու­ցա­հան­դէս մը, որ կը կրէ «Խա­ւա­րում» խո­րա­գի­րը: Ձեռ­նար­կը նուիր­ուած…

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
0

Հայ ըլ­լա­լու ծան­րա­գոյն կող­մը այն է, որ կա­րե­լի չէ պատ­մու­թիւն կար­դալ առանց զգա­լու անոր դառ­նու­թիւնը,…

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
0

Բռնագրաւուած Հայաստանի շրջապտոյտներուն` «Վերադարձ դէպի արմատներ» շարքին, գուցէ վեցերորդ-եօթերորդն էր, որուն կը մասնակցէինք մեծ աղջիկս`…

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
0

Չյանձն­ուե­ցանք անձ­րե­ւին, ոչ ալ մեր տրա­մադ­րու­թիւնը (քէ­ֆը) աւ­րե­ցինք: Խիտ ու մեծ ճիւ­ղե­րով ծա­ռի մը տակ…

1 2 3 84