Category: ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԱԿԱՆ ԶԻՆՈՒԺԻՆ ԱՆՊԱՏԻԺ ԽԱՓԱՆԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՀՀ ՄԱՅՐՈՒՂԻՆԵՐՈՒՆ ՎՐԱՅ…ԵՒ ՄԵՐ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ ՀԱՄԲԵՐՈՒԹԵԱՆ ԲԱԺԱԿԸ

25 Օգոս­տո­սին, ատր­պէյ­ճա­նա­կան բա­նա­կի մի­ա­ւոր­ներ փա­կե­ցին Կա­պան-Գո­րիս ճա­նա­պար­հը Կարմ­րա­քար-Շուռ­նուխ հատ­ուա­ծի մօ­տա­կայ­քը։ 26 Օգոս­տո­սին, եր­թե­ւե­կի խա­փան­ման այս կա­մա­յա­կան ռե­ժի­մը տա­րած­ուե­ցաւ նոյն…

ՄԵՐ  ՊԱՐՏՔԸ

Առա­ջին ան­գամ չէ որ Երե­ւան կը գտն­ուիմ, ուս­տի զբօ­սաշր­ջի­կի հո­գե­բա­նու­թեամբ չէ որ կը թա­փա­ռիմ այս քա­ղա­քին մէջ, կամ նոր բան…

ՈՍԿԵՋՈՒՐԸ

«Սոնոսելիկաֆոպիա». այսպէս կը կոչուի գարեջուրի գաւաթին դատարկուելու վախը: Այո՛, նոյնիսկ այս աստիճանի սիրահարներ կան գարեջուրին, բայց տեղին է յիշել որ…

ՆՈՐ ԿԵԱՆՔ

Մանուկ տարիքէս միշտ ուզած եմ 12-րդ կարգ հասնիլ, Խորհելով որ երբ դպրոցս աւարտեմ, մեծնամ եւ շրջանաւարտ դառնամ, աւելի հաճելի պիտի…

ԲԱՆԱԿՈՒՄԻՆ ԿԱՐԵՒՈՐ ԴԵՐԸ

(Սուրիոյ Պատանեկան Միութեան Տարեկան Բանակումին Առիթով) Սուր­իոյ Պա­տա­նե­կան Միու­թեան «Ար­ցախ» բա­նա­կու­մը սկիզբ առաւ Քե­սա­պի էքի­զօ­լու­խի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս, 16 Օգոս­տոս 2021-ին:…