Category: ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

ՏՊԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎԷՆ

Ապրիլ 2024-ին, Թեհրանի մէջ, ՀՅԴ Բիւրոյի Երիտասարդական Գրասենեակի կազմակերպութեամբ գումարուեցաւ ՀՅԴ Պատանեկան միութիւններու տարածաշրջանային խորհրդաժողով, որուն մասնակցեցան Սուրիոյ, Հայաստանի, Արցախի,…

ԸՆՏՐԵԼ «ՄԵՆՔ»-Ը

Ներկայիս որեւէ ժամանակէ աւելի անմիջական կարիքը ունինք «Մենք»-ին տիրական զօրութեան։ Եսակեդրոն մարդը անտարբերութեամբ կ’ապրի։ Եսապաշտը մարդավայել նայուածք եւ արժանապատիւ կեցուածք …