0

Կապրիէլ-Էրտողան Սուր Բանավէճ

Գերմանիոյ արտաքին գործոց նախարար Զիկմար Կապրիէլ յայտարարեց, որ իր երկիրը մտադիր չէ փոխել Թուրքիոյ նկատմամբ կարծր քաղաքականութիւնը՝ նշելով, որ Գերմանիան…

0

Հալէպ Կը Թօթափէ Պատերազմի  Փոշին

Հա­լէ­պի ազա­տագր­ման յա­ջոր­դող օրե­րուն, քա­ղա­քի  ամ­բողջ տա­րած­քին, կեան­քը օրըս­տօ­րէ  իր բնա­կա­նոն հու­նին մէջ սկ­սած է մտ­նել: Ծա­ռա­յո­ղա­կան ոլոր­տի հաս­տա­տու­թիւն­նե­րը` ճա­շա­րան­ներ,…

0

ՈՒՍԱՆԵԼԻ ԴԵԳԵՐՈՒՄՆԵՐ ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆԻ ՀԵՏ

Հա­կա­ռակ ըն­թեր­ցա­սի­րու­թեան հա­մա­տա­րած նա­հան­ջին, վեր­ջերս նո­րա­տիպ գիր­քե­րու տա­րափ մը խճո­ղեց գրա­դա­րա­նիս ար­դէն յոր­դուն դա­րակ­նե­րը: Ող­ջու­նե­լի՜ երե­ւոյթ: Բո­լորն ալ հե­տաքրք­րա­կան, բայց…