0

Պատերազմի Սերունդը

Երբ կը նա­յիմ Հա­լէ­պի ման­կա­պար­տէզ­նե­րու երե­խա­նե­րու նկար­նե­րուն, սկաու­տա­կան խում­բե­րու գայ­լիկ­նե­րուն, մրջ­նիկ­նե­րուն, ման­կա­կան երգ­չա­խում­բե­րու մաս­նա­կից­նե­րուն… կը մտա­ծեմ, թէ պա­տե­րազ­մի այս սե­րուն­դը…