0

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ- ՀՕՄ-Ի «ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵՆՔ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔ ՄԸ» ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ- ՀՕՄ-Ի «ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵՆՔ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔ ՄԸ» ԾՐԱԳԻՐ Սուր­ի­ա­հայ Օգ­նու­թեան Խա­չը իր գոր­ծու­նէ­ու­թեան ին­նամս­եայ շըր­ջա­նին, եր­րորդ ան­գամ ըլ­լա­լով, նիւ­թա­կան կո­կիկ գու­մա­րով…

0

ԽԱՆԱՍՈՐԱՅ ԱՐՇԱՒԱՆՔԻ ՖԵՏԱՅԻ ԱԶԱՏԱՄԱՐՏԻԿԻ ԱՆՄԵՂՈՒԹԻՒՆԸ ՍԵԴՕ ՊՈՅԱՃԵԱՆ Կարկուտ տեղաց Խանասորայ դաշտումը, Ֆիտայիններ, դաշնակցական, վրիժառու գոռում են: ……. Եաման աստուած Ֆետան…