0

Նախագահ Աուն Ընդունեց ՀՅԴ Պատուիրակութիւնը

ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէն ներկայացնող պատուիրակութիւն մը այցելեց հանրապետութեան նախագահ զօր. Միշել Աունի: Պատուիրակութեան մաս կը կազմէին Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ,…

0

5 Դեկտեմբեր 1921. Արշաւիր Շիրակեան Ահաբեկեց Սայիտ Հալիմ Փաշան. Կտակն Էր Մեր Սուրբ Նահատակներուն

Դեկ­տեմ­բեր 5-ի այս օ­րը, 95 տա­րի ա­ռաջ, Ի­տա­լիոյ մայ­րա­քա­ղաք Հ­ռո­մի փո­ղոց­նե­րէն մէ­կուն վրայ, օր-ցե­րե­կով, հայ ժո­ղո­վուր­դի ար­դա­րա­դատ կամ­քով՝ մա­հա­պա­տի­ժի են­թար­կո­ւե­ցաւ…

0

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ՝ Դեկտեմբեր Ա./2016 Հալէպ Պատմական Օրեր Կ՛ապրի

Սուր­իոյ տն­տե­սա­կան մայ­րա­քա­ղաք Հա­լէ­պը վեր­ջին չորս տա­րի­նե­րուն պա­տե­րազ­մի դառ­նա­գոյն հե­տե­ւանք­նե­րը կրեց: Զին­եալ ահա­բեկ­չա­կան խմ­բա­ւո­րում­նե­րուն Հա­լէպ թա­փան­ցու­մով քա­ղա­քի բո­լոր շր­ջան­նե­րը են­թարկ­ուե­ցան…