0

ՏԱՂԱՆԴԱՒՈՐ ՃԵՄԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐ ՀԱՆԴԷՍ ԵԿԱՆ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ՀԱՃԵԼԻ ՅԱՅՏԱԳԻՐՈՎ

ՏԱՂԱՆԴԱՒՈՐ ՃԵՄԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐ ՀԱՆԴԷՍ ԵԿԱՆ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ՀԱՃԵԼԻ ՅԱՅՏԱԳԻՐՈՎ Ազգ. Քա­րէն Եփ­փէ ճե­մա­րա­նէն ներս աւան­դու­թիւն դար­ձած է քա­ջա­լե­րել աշա­կերտ­նե­րուն ձիր­քերն ու զար­գաց­նել…

0

ՕՏԱՐԱՄՈԼՈՒԹԻՒՆ

ՕՏԱՐԱՄՈԼՈՒԹԻՒՆ Դարձ­եալ պի­տի անդ­րա­դառ­նամ լեզ­ուի հար­ցին, արե­ւե­լա­հա­յե­րէ­նի մտա­հո­գիչ վի­ճա­կի հար­ցին: Թող չըս­ուի, որ մեր խառն­ուե­լիք հար­ցը չէ, մենք արեւմ­տա­հայ ենք…

0

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ` ՅՈՒՆԻՍ Գ./2016

ՄԵՆՔ ՄԵՐ ԳԼՈՒԽԸ ԲԱՐՁՐ ԿԸ ՊԱՀԵՆՔ Սուր­ի­ա­կան տագ­նա­պի առա­ջին օրե­րէն Հա­լէ­պի նուիր­եալ հայ տղա­քը հայ­կա­կան մեր թա­ղե­րու պաշտ­պա­նու­թիւնը ստանձ­նե­ցին: Անոնք…