0

«Արտակարգ Պատուանշան»Ի Տուչութիւն ՀՄԸՄ-ական Վաստակաշատ Երէց Եղբայր Զաւէն Տէրվիշեանի

Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ ՀՄԸՄ-Ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան, Լա­թաք­իոյ մէջ ՀՄԸՄ-ի Սուր­իոյ Շրջ. Վար­չու­թիւնը ստանձ­նեց ՀՄԸՄ-ական վաս­տա­կա­շատ երէց եղ­բայր Զա­ւէն Տէր­վիշ­եա­նին յանձ­նե­լի ՀՄԸՄ-ի բարձ­րա­գոյն…

0

ԱԲԻԿ  ԶՕՐԵԱՆ

1/2/1918 -Պէյրութ, 22/12/2016 -Երեւան: Եթէ 40 օր եւս ապրէր, 1/2/2017-ին ամբողջացուցած կ՛ըլլար իր կեանքի 99 տարիները: 99 տարի, համարեա՛ մէկ…

0

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ՝ Յունուար Բ./2017 Պատմական Այցելութիւն Ճակատագրական Կոչ

Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կոս ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տին հով­ուա­պե­տա­կան այ­ցե­լու­թիւնը Սուր­իա ու մա­նա­ւանդ Հա­լէպ ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին եւ պատ­մա­կան նշա­նա­կու­թիւն ու­նե­ցաւ …