0

Անգարա-Դամասկոս Քուլիսային Դիւանագիտութիւն

Թուրք­իոյ «Վա­թան» Կու­սակ­ցու­թեան փոխ­նա­խա­գահ եւ զի­նուո­րա­կան տե­ղե­կա­հա­ւա­քի նախ­կին ղե­կա­վար Իս­մա­յիլ Հա­քի Փե­քին «Մո­նի­թըր» կայ­քին հետ ու­նե­ցած հար­ցազ­րոյ­ցի մը ըն­թաց­քին բա­ցա­յայ­տեց,…

0

Բժիշկը Եւ Բժշկական Բարոյագիտութիւնը

Բժիշկը Եւ Բժշկական Բարոյագիտութիւնը Բժիշկ Կարպիս Հարպոյեան  Եր­կար տա­րի­նե­րու ծանր եւ լուրջ աշ­խա­տան­քէ ետք, բժշ­կա­կան հա­մալ­սա­րա­նէն շր­ջա­նա­ւարտ ու­սա­նո­ղը` ստա­նա­լէ առաջ…