0

ՎԵՐԱՄՈՒՏԻ ԱՌԱՋԻՆ ԶԱՆԳԸ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ՀՆՉԵՑ

Հայ դպ­րո­ցը այն սր­բա­զան կր­թօ­ճախն է, որ դա­րեր շա­րու­նակ հա­յա­կերտ­ման ու մար­դա­կերտ­ման հս­կա­յա­կան բե­ռը շալ­կած հպարտ ու ինք­նավս­տահ քայ­լե­րով շա­րու­նա­կած…

0

Իրանի Մէջ Ձերբակալուած է Ահաբեկիչ Մը

«ՌԻԱ Նովոսթի»ն կը յայտնէ, որ Իրանի Իսլամական Յեղափոխութեան պահապաններու մարմինը Թեհրանի մէջ ահաբեկչական գործողութիւններ ծրագրող ՏԱՀԵՇ-ի անդամի մը մասին տեղեկութիւն…

0

Հալէպ Կը Թօթափէ Պատերազմի  Փոշին

Հա­լէ­պի ազա­տագր­ման յա­ջոր­դող օրե­րուն, քա­ղա­քի  ամ­բողջ տա­րած­քին, կեան­քը օրըս­տօ­րէ  իր բնա­կա­նոն հու­նին մէջ սկ­սած է մտ­նել: Ծա­ռա­յո­ղա­կան ոլոր­տի հաս­տա­տու­թիւն­նե­րը` ճա­շա­րան­ներ,…

0

21 ­Սեպ­տեմ­բեր 1991. ­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան ամ­րապնդ­ման եւ ազ­գա­յին- ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ա­ւանդ­նե­րու ար­մա­տա­ւոր­ման հրա­մա­յա­կա­նը

Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան վե­րա­կանգն­ման եւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րա­հաս­տատ­ման տօ­նը` 21 ­Սեպ­տեմ­բեր 1991ի դա­րա­կազ­միկ Ան­կա­խու­թեան Հան­րա­քո­ւէին տա­րե­դար­ձը ա­հա՛ ան­գամ մը եւս կը…