0

ԱՂՕԹՔ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՆԱԿԻՆ

ԱՂՕԹՔ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՆԱԿԻՆ Հայ ժո­ղո­վուր­դին ան­սա­սան հա­ւատքն ու սէ­րը առ Աստ­ուած, յոյս կը ներշն­ջեն հա­ւա­տաց­եալ ժո­ղո­վուր­դին տար­բեր խա­ւե­րու…

0

ՔԵ­ՍԱ­ՊԻ ՇՐ­ՋԱ­ԿԱՅ­ՔԸ ԿՐ­ԿԻՆ ­ԼԱՐ­ՈՒԱ­Ծ ԷՐ

­ՔԵ­ՍԱ­ՊԻ ՇՐ­ՋԱ­ԿԱՅ­ՔԸ ԿՐ­ԿԻՆ ­ԼԱՐ­ՈՒԱ­Ծ ԷՐ -Սուր­ի­ա­հա­յու­թեան Շ­տա­պ Օգ­նու­թեա­ն եւ ­Վե­րա­կանգ­նու­մի ­Քե­սա­պի ­Գոր­ծա­դիր ­Մար­մին­ի ­ան­դա­մ եւ ­բան­բեր ­Կա­րօ­ Ման­ճիկ­եան «Գան­ձա­սար»ին ­յայտ­նեց,…

0

ԳԱՄԻՇԼԻԻ ՄԷՋ Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ՆՆՋԵՑԵԱԼՆԵՐՈՒ ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

                                   ԳԱՄԻՇԼԻԻ ՄԷՋ Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ՆՆՋԵՑԵԱԼՆԵՐՈՒ ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ Կիրակի 15 նոյեմբեր 2015 Ներկայութեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Շրջանային Վարչութեան անդամ եղբ.…

0

Ո՞Վ ՊԻՏԻ ՈՂԲԱՅ 70-Է ԱՒԵԼԻ ՀԱԼԷՊԱՀԱՅԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ

Ո՞Վ ՊԻՏԻ ՈՂԲԱՅ 70-Է ԱՒԵԼԻ ՀԱԼԷՊԱՀԱՅԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ «Եր­կիր մետ­իա» հե­ռուս­տա­ըն­կե­րու­թեան լրատ­ուա­կան-քա­ղա­քա­կան ծրա­գիր­նե­րու տնօ­րէն Գե­ղամ Մա­նուկ­եան կը գրէ. Շա­բաթ օր երե­կոյ­եան…

0

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ` ՆՈՅԵՄԲԵՐ Դ. Զ.Պ.

ԹԻԿՈՒՆՔԷՆ ՀԱՐՈՒԱԾ Ռու­սա­կան «Սու-24» տիպի օդա­նա­ւի ջախ­ջա­խու­մը, ըստ երե­ւոյ­թին, լուրջ ազ­դե­ցու­թիւն պի­տի ու­նե­նայ ռուս-թր­քա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն վրայ` զա­նոնք ուղ­ղե­լով առա­ւել սր­ման,…