0

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ՝ Ապրիլ Բ./2017 Դէպի Ռազմական Մագլցո՞ւմ

ԱՄՆ-ի ու­ժե­րուն կող­մէ սուր­ի­ա­կան ռազ­մա­կան օդա­կա­յա­նին հր­թի­ռա­կո­ծու­մը զի­նուո­րա­կա­նին կող­քին քա­ղա­քա­կան հար­ուած մըն էր: Թրամ­փի հար­ուածն էր` քա­ղա­քա­կան ներ­քին եւ ար­տա­քին…