0

ՔՈՒԷԴ ԱՐԺԷՔ Է

Սուրիոյ խորհրդարանը այն մարմինն է, որ կը ներկայացնէ երկրի օրէնսդրական իշխանութիւնը՝ օրէնսդրական հրամանագիրներու վաւերացման ճամբով: Խորհրդարանը ունի պետութեան ընդհանուր պիւտճէի…

0

ՄԱՐԶԱԿԱՆ՝ ՅՈՒՆԻՍ Դ./2020

ՏԵՂԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԷՆ – Դամասկոսի մէջ սկիզբ առաւ պասքեթի իրաւարարներու յատուկ սեմինար մը, որուն իրենց մասնակցութիւնը բերին երկիրի…