Browsing: ԼՈՒՐԵՐ

Գաղութային
0

Շա­բաթ, 14 Հոկ­տեմ­բեր 2017-ին վե­րա­նո­րոգ­ուած Ազգ. Քա­րէն Եփ­փէ Ճե­մա­րա­նէն ներս հան­դի­սա­ւոր տօ­նախ­մբու­թեամբ յի­շա­տակ­ուե­ցաւ Սր­բոց Թարգ­ման­չաց…

1 2 3 396