Category: ԼՈՒՐԵՐ

ՀՅԴ ԲԻՒՐՈՅԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ․«ԿԸ ԶԵՏԵՂՈՒԻ ՀՅԴ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎՈՎ ՈՐՈՇՈՒԱԾ «ՆԵՄԵՍԻՍԻ» ՀԵՐՈՍՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԸ ՅԱՒԵՐԺԱՑՆՈՂ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆԸ»

ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր-Խաչատուրեան յայտնած է, որ շուտով Երեւանի օղակաձեւ զբօսայգիին մէջ կը զետեղուի ՀՅԴ Ընդհանուր ժողովով որոշուած «Նեմեսիսի»…

ՉԱՒՈՒՇՕՂԼՈՒ. «ՄԵՆՔ ԴՐԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ  ԿԸ ՅՂԵՆՔ, ՈՐՈՇ ԴՐԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ ԿՈՒ ԳԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԷՆ, ՍԱԿԱՅՆ ԱՅԴ ԴՐԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁՆԵՐԸ ՊԷՏՔ ՉԷ ՄԻԱՅՆ ԲԱՌԵՐ ԸԼԼԱՆ»

Թուրք­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լութ Չա­ւու­շօղ­լու Էս­քի­շե­հի­րի նա­հան­գա­պե­տա­րա­նին մէջ հա­սա­րա­կա­կան շարք մը կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու հետ հան­դի­պու­մի ըն­թաց­քին, այլ հար­ցե­րու կող­քին անդ­րա­դար­ձած…

ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՓՈԽՆԱԽԱՐԱՐԸ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ  ՈՒՆԵՑԱԾ Է ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՇՏԱՊԻ ԵՒ ՅԱՏՈՒԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹԵԱՆ ՈՒԺԵՐՈՒ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ 

Ատր­պէյ­ճա­նի պաշտ­պա­նու­թեան փոխ­նա­խա­րար Քե­րիմ Վե­լի­եւ, որ 13 Սեպ­տեմ­բե­րին պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ Թուրք­իա մեկ­նած էր, հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցած է Թուրք­իոյ գլ­խա­ւոր շտա­պի երկ­րորդ…

ԻՇԽԱՆ ՍԱՂԱԹԷԼԵԱՆ. «ԱՐՑԱԽԻ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐԷՆ ՀՐԱԺԱՐԻԼԸ ՀԱՄԱԶՕՐ Է ՆՈՐ ԴԱՒԱՃԱՆՈՒԹԵԱՆ»

ՀՅԴ Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գոյն մար­մի­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ, Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի փոխ­նա­խա­գահ Իշ­խան Սա­ղա­թէլ­եան Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րու ժա­մուն ըսաւ, որ Ար­ցա­խի իրա­ւունք­նե­րէն հրա­ժա­րի­լը…