Լոյս տեսած է վաստակաշատ պատմաբան Երուանդ Փամպուքեանի «ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԵՐՈՍ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱՆՏԻՊ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ» փաստաթուղթերու եւ նիւթերու ժողովածուն՝ որպէս «Վէմ մատենաշարի» 8-րդ հատոր։ 252 էջէ բաղկացած այս հատորը կը ներառէ ազգային հերոսին 1901-1914 թթ. նամակներն ու գրութիւնները, որոնք կը պահուին ՀՅԴ Կեդրոնական արխիւին մէջ։ Յառաջաբանին հեղինակն է պատմական գիտութիւններու դոկտոր Ամատունի Վիրապեան։