Յառաջիկայ շաբաթ բեմ պիտի բարձրանայ Համազգայինի «Լեւոն Շանթ» թատերախումբը «Փայտոջիլներու Պահարանը» թատերախաղով, որուն հեղինակն ու բեմադրիչն է լիբանանահայ հանրածանօթ թատերագիր Վաչէ Ատրունի: Այս առիթով «Գանձասար» հարցազրոյց մը ունեցաւ Վաչէ Ատրունիին հետ եւ փորձեց իր ընթերցողները իրազեկ դարձնել թատրոնի էութեան:
«Գանձասար».- Հալէպ այցելած էք բազմիցս, սակայն առաջին անգամն է, որ կը համագործակցիք Հալէպի Համազգայինի «Լեւոն Շանթ» թատերական միաւորին հետ։ Ինչպէ՞ս անցան փորձերը։ Հանդիսատեսը ի՞նչ պիտի վայելէ յառաջիկայ օրերուն։ Կրնա՞ք փակագիծերը քիչ մը բանալ։ 
Վաչէ Ատրունի.- Անմիջապէս ըսեմ, որ համագործակցութիւնս Համազգայինի տարբեր վարչութիւններուն հետ նոր չէ՝ ըլլայ Պէյրութ, Փարիզ կամ Հալէպ, որովհետեւ ինծի համար Համազգայինը ներշնչող կազմակերպութիւններէն մէկն է, որուն հիմնական աշխատանքը կապուած է հայ մշակոյթի զարգացման հետ: Իսկ եթէ մշակոյթի զարգացումը կապենք Սփիւռքի դժուար պայմաններուն հետ, բնականաբար Համազգայինի գոյութիւնը կը դառնայ շատ առաջնահերթ հրամայական:
Իմ առաջին հանդիպումը Համազգայինի «Լեւոն Շանթ» թատերական միաւորին հետ եղաւ որպէս հանդիսատես: Ես դժբախտաբար յաճախ բացակայած եմ Հալէպէն եւ մէկ կամ երկու թատերախաղ կրցած եմ դիտել ու մեծ տպաւորութեամբ ելած եմ յատկապէս Գրիգոր Քելէշեանի ներկայացումներէն: Կը փափաքէի առիթով մը գործակցիլ «Լեւոն Շանթ»-ին հետ: Բարեբախտաբար առիթը ընծայուեցաւ եւ այսօր ներկայացումը բեմ կը հանենք: Մեր առաջին հանդիպումը բերանացի էր: Հալէպի Համազգայինի Շրջանային Վարչութեան նախորդ ատենապետուհին կապուեցաւ հետս Պէյրութ եւ խնդրեց որ Համազգայինի եւ «Լ. Շանթ» միաւորի զոյգ թատերախումբերը միացնելու ընթացքին փորձենք վերականգնել աւանդոյթները: Այդ մէկը աւելի շատ կազմակերպական բնոյթի պէտք էր ըլլար, դաստիարակչական բնոյթի պէտք էր ըլլար:
Վերջապէս որոշեցինք թատերախաղով մըն ալ բեմ բարձրանալ եւ իր խնդրանքին համաձայն անիկա պէտք էր ըլլար կենցաղային-երգիծանք, որովհետեւ երկրաշարժին հետեւանքով ժողովուրդը բաւական ընկճուած էր: Որոշեցինք բեմադրել «Փայտոջիլներու Պահարանը»: Կ’ենթադրեմ որ հանդիսատեսը ամէն պարագաներու պիտի գնահատէ ոչ թէ թատերախաղը, այլ թատերախումբի կրկին բեմ բարձրանալը: Ատիկա ինքնին արդէն արժէք մըն է: Կը յուսամ, որ պիտի կարենանք շարունակել, որովհետեւ սկսիլը դիւրին է, սակայն կարեւոր է որ ընթացքը շարունակուի: Թէեւ թատերական ներկայացում մը ինքնին բաւական ծախսալից աշխատանք է, հաւաքական աշխատանքի կը կարօտի եւ բնականաբար կարիք կ’ունենայ հոգածութեան: Պայմանները պիտի թոյլատրե՞ն ատիկա շարունակելու: Հոս է խնդիրը:
«Գ.».- Ե՞րբ եւ ինչպէ՞ս մուտք գործած էք թատերական ասպարէզ։ Ձեր «Ծերունին եւ Լեռը» եւ«Խնձորին Բոյրը» թատրերգութիւններուն մէջ անդրադարձած էք հայ գիւղացիին հոգեբանութեան։ Ի՞նչը ձեզի ներշնչած է անդրադառնալու հայ գիւղացիին։
Վ.Ա.- Ե՞րբ եւ ինչպէ՞ս մուտք գործած եմ թատերական ասպարէզ արդէն չեմ ալ յիշեր: Սկզբունքօրէն այս տարի իմ յիսուներորդ տարիս է: Շատ փոքր տարիքէս միշտ սէր տածած էի սինեմայի նկատմամբ: Դպրոցէն կը փախչէի սինեմա երթալու համար: Սինեմայով տարուած էի, բայց դժբախտաբար չկրցայ այդ ուղղութեամբ ընթանալ: Նախ Իտալիա մեկնեցայ, որմէ ետք փոխադրուեցայ Հայաստան, հոն պարզուեցաւ, որ պէտք է երեք տարի սպասեմ, որովհետեւ ամէն տարի այդ սինեմայի դասընթացքները չեն բացուիր: Ստիպուած բժշկական ասպարէզ մտայ 2 տարի, որմէ ետք վերադարձայ որպէսզի սինեմայի ասպարէզ նետուիմ, սակայն յարմարութիւն չեղաւ եւ ես շարունակեցի թատերական մասնագիտութիւնը:
Ինչ կը վերաբերի ձեր յիշած թատրերգութիւններու նիւթերուն, հայկական (հայաբնակ) երեք գիւղեր կան, որոնց միշտ կ’ուզէի անդրադառնալ եւ գրեցի վերջապէս: Առաջինը «Ծերունին եւ Լեռը»-ն էր, որ քեսապահայութեան մասին էր, «Խնձորի Բոյրը» Այնճարի մասին էր, իսկ երրորդը՝ Եագուպիէի մասին, որ շուտով լոյս պիտի տեսնէ եւ եռեակը այսպէս պիտի ամբողջանայ:
Իսկ ներշնչումի աղբիւրս մեծ հայրս էր: Ան պարտիզպան էր եւ կ’ապրէր Ալէյ կոչուած,- Պէյրութի մօտիկ բարձունքի վրայ,- գիւղ մը, ուր հայութիւն կար: Ամառները մեծ հօրս հետ հոն կ’անցընէի: Իր կերպարը հոգեպարար կերպար էր եւ մեծ ազդեցութիւն թողած էր վրաս: Հետեւաբար շարք մը թատերախաղերուս գլխաւոր հերոսը ծերունի մըն է:
«Գ.».- Թատրոնը ի՞նչ կու տայ հանդիսատեսին, ինչո՞ւ կարեւոր է թատերական արուեստը ամէն գնով պահելը մեր համայնքներուն մէջ։ 
Վ.Ա.- Այս նիւթը շատ խորունկ նիւթ է: Որպէս սկզբունք, բեմը իր պարտականութիւնները ունի հաւաքականութեան հետ շփման մէջ եւ ատիկա անպայմանօրէն դաստիարակչական բնոյթ պէտք չէ ունենայ, որովհետեւ անկեղծ ըլլանք, թատրոնը զուարճութեան վայր է: Մենք ենք, որ աւելորդ հագուստ հագցուցեր ենք թատրոնին եւ ըսեր ենք որ քրմապետութիւն է,  խորան է, դաստիարակչական կեդրոն է… եւ այլն: Այդպէս չէ:
Մենք գեղագիտութեան միջոցով կը փորձենք հաւաքականութեան հետ շփման դաշտ ստեղծել եւ հարցերը զրոյցի մէջ քննարկել: Իւրաքանչիւր հանդիսական թատրոնին մէջէն զգացողութիւններ կը տանի իր հետ, ինչ որ իրեն մտածելու առիթ կու տայ եւ վերջին հաշուով կը վերադարձնէ հոն, ուր մենք կը հաւատանք, որ հայութիւնը պէտք է գոյութիւն ունենայ: Լեզուի՞ կարեւորութիւնն է, գաղափարախօսութիւններո՞ւ հարցն է, եկեղեցւո՞յ դերն է, չեմ գիտեր:
Սկզբունքօրէն հաւաքականութիւնը պէտք ունի թատրոնի միջոցով հաղորդակցական ըլլալու կեանքին հետ, իրական կեանքին հետ, որովհետեւ թատրոնը սուտ արուեստ չէ: Թատրոնը որպէս կանոն հեքիաթ չէ: Հեքիաթը սկզբունքօրէն սուտի արուեստն է, մինչդեռ թատրոնը ճշմարիտ կեանքի արտացոլացումն է:
«Գ.».- Ինչո՞ւ այսօր մենք քիչ թատերագիրներ եւ բեմադրիչներ ունինք։ Ինչպէ՞ս կրնանք այս ոլորտներուն մէջ հետաքրքրութիւն ստեղծել։ Արդեօք Միջին Արեւելքի փակ միջավայրը իր դերը ունի՞ այս ոլորտի մասնագէտներու սակաւութեան մէջ։
Վ.Ա.- Արեւելքը փակ միջավայր չէ: Արեւելքի թատերական պատմութիւնը շա՜տ-շա՜տ հին է: Այսօր մենք քիչ թատերագիրներ ունինք, որովհետեւ թատրերգութիւնը հայ գրականութեան «աղքատ ազգականն է», որովհետեւ չի կարդացուիր: Ճիշդ նոթայի պէս շատ մասնագիտական ընթերցումի պէտք ունի: Այս պատճառով ալ սակաւաթիւ թատերագիրներ եւ ընդհանրապէս թատրերգութիւններ ունինք: Թատրոնը միշտ ներկայ եղած է հայոց պատմութեան, հայ մշակոյթի պատմութեան մէջ: Փորձեցէ՛ք երթալ դէպի Արտաւազդը, Տիգրանը, որոնք հիմնադիրներն են հայ թատրոնին: Նոյնիսկ Արտաւազդի թատրերգութիւններէն բաժիններ ունինք մնացած:
Այդ կը նշանակէ, որ Հայաստան արժէք տուած է թատրոնին որպէս արուեստի տեսակ: Թատրոնը բոլոր ժամանակներու մէջ շարունակեց  կեանքը եւ պիտի շարունակէ, որովհետեւ թուղթ չէ, գրականութիւն չէ, միջավայր է: Իսկ միջավայրը միշտ ներկայ է, ուր անպայմանօրէն ծիսակատարութեան պէս փոքրիկ բեմ մը կայ ու այդ բեմին վրայ մարդիկ կ’ելլեն ու կ’արտայայտուին: Երկխօսութեան միջավայր է թատրոնը: Միւսները ամբողջ մենախօսութիւններ են: Գրականութեան մէջ՝ դուն եւ գիրքդ էք: Նկարչութեան մէջ դուն եւ  նկարիչն էք, մինչդեռ թատրոնը կենդանի զրոյցի միջավայր է:
Երբ 20-րդ դարուն սինեման եւ հաղորդակցութեան տարբեր միջոցներ եկան, բոլորը ենթադրեցին, որ թատրոնին կեանքը վերջ գտաւ, բայց այդպէս չեղաւ: Թատրոնը մնաց, միւսները անընդհատ կը ձեւափոխուին եւ կամաց-կամաց անպայմանօրէն պիտի վերադառնան թատերական արուեստի էութեան:
Հարցազրոյցը վարեց 
Վեհան Պարսումեան