Month: October 2019

ԴԱՇՆԱԿՑԱԿԱՆ ՈՒՂՂԱՄՏՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԼԱՅՆԱԽՈՀՈՒԹԵԱՆ ՀՊԱՐՏ ԱՍՊԵՏԸ (ՌՈՒԲԷՆ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 80-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ)

16 Հոկտեմբերին, Համազգայինի կազմակերպութեամբ, Երեւանի մէջ տեղի ունեցաւ Ռուբէն Յովսէփեանի ծննդեան 80-ամեակին նուիրուած յիշատակի երեկոյ: Ռուբէն Յովսէփեան արձակագիրին, բեմագրողին, թարգմանիչին…

ԴԱՍԱԽՕՍԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ.«ԿԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ԴԵՐՆ ՈՒ ԿԱՐԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ ՅԱՂԹԱՀԱՐԵԼՈՒ ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄՆ ՈՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐԸ»

Նախաձեռնութեամբ եւ կազմակերպութեամբ Աւստրալիոյ ՀՕՄ-ի Շրջանային Վարչութեան Դաստիարակչական Յանձնախումբին, Չորեքշաբթի, 30 Հոկտեմբեր 2019-ին, երեկոյեան ժամը 7-00ին Սիտնիի Ուիլուպի Հայ Մշակութային…

ԽԱԺԱԿ ՏԻԼՊԷՐԵԱՆ. «ՆՈՐ ԳԻՒՂԸ ՈՉ ԹԷ ՈՐՄՆԱԴԻՐՆԵՐՈՒ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱԳԷՏ ՁԵՌՔԵՐՈՒ ՈՒԺՈՎ ԾԱՂԿԱԾ Է, ԱՅԼ ՏԵՂՒՈՅՆ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ ՎԱՍՏԱԿՈՎ ԵՒ ԴԱՍՏԱԿԵՐՏՈՎ»

Հալէպի ազգային կառոյցները, իրենց յառաջացուցած մթնոլորտով, կարեւոր դեր խաղացած են հայապահպանումի ջանքերուն արդիւնաւորման մէջ: Մերթ ընդ մերթ լոյսին բերելու այդ…

ԹՈՒՐՔ ՎԵՐԼՈՒԾԱԲԱՆԸ` ՌՈՒՍ-ԹՐՔԱԿԱՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ. «ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ ՀԱՇՈՒԱՐԿՈ՞Վ, ԹԷ ՍԻՐՈՎ»

Թուրք վեր­լու­ծա­բան Ճենք Պաշ­լա­մըշ հրա­պա­րա­կած է ռուս-թր­քա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն մա­սին ու­շագ­րաւ յօդուած, ուր բա­ւա­կան հե­տաքրք­րա­կան դի­տար­կում­ներ եւ կար­ծիք­ներ կը յայտ­նէ: Վեր­լու­ծե­լով…

ՍՈՒՐԻՈՅ ԵՒ ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՄԻՋԵՒ ԾՈՎԱՅԻՆ ՓՈԽԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ԳԻԾ ՅԱՌԱՋԱՑՆԵԼՈՒ ԾՐԱԳԻՐ

Յոյն Գործարարներու Միութեան նախագահ Իանօս Մանտրինոս, պատուիրակութեամբ մը Դամասկոս այցելեց, երկու երկիրներուն միջեւ տընտեսական յարաբերութիւնները ամրապնդելու համար: Այցելութիւնը տեղի ունեցաւ…