Browsing: Մարզական

اخبار رياضية

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Հա­յաս­տա­նի Պաս­քեթի Հա­ւա­քա­կա­նը Ջախ­ջա­խեց Սլո­վաք­իոյ Խում­բը Աշ­խար­հի ախոյ­եա­նու­թեան 2019-ի նա­խընտ­րա­կան փու­լի մր­ցում­նե­րու ծի­րին մէջ…

Մարզական
0

ՏԵ­ՂԱ­ԿԱՆ ՀԵԸ-ի Պաս­քէ­թի Աղջ­կանց Կրտ­սեր Խում­բը Հա­լէ­պի Ախոյ­եան Հա­լէ­պի պաս­քէ­թի դաշ­նակ­ցու­թիւնը (ֆե­տե­րասի­ո­նը)  պաս­քէ­թի աղջը­կանց  կրտ­սեր…

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Marca. «Մխի­թար­եա­նը Բարձր Պա­հեց Հա­յաս­տա­նի Անու­նը» Սպա­նա­կան հե­ղի­նա­կա­ւոր «Marca» պար­բե­րա­թեր­թը անդ­րա­դար­ձաւ Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի…

Մարզական
0

ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ Հա­յաս­տա­նի Մար­զի­չը, Հա­ւա­քա­կան Հրա­ւի­րեց 7 Նոր Խա­ղցող­ներ 16 Մա­յի­սին Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նի գլ­խա­ւոր մար­զիչ…

1 2 3 11