Browsing: Ռաֆֆի Սիւլահեան

ԱՅԼԱԶԱՆ
0

ՄԱՐԶԱԿԱՆ՝ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ Գ./2020

ՏԵՂԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԷՆ –              Սուրիոյ հաւաքականի նախկին խաղացող Գէորգ Մարտիկեան նշանակուեցաւ Լաթաքիոյ Հըթթին…

ԱՅԼԱԶԱՆ
0

ՄԱՐԶԱԿԱՆ՝ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ Ա./2020

ՏԵՂԱԿԱՆ Լուրեր Սուրիոյ Մարզական Կեանքէն – Անցեալ շաբթուան ընթացքին Սուրիոյ Մարզական Գերագոյն Կոմիտէի նախագահ Ֆիրաս Մուալլա…

ԱՅԼԱԶԱՆ
0

ՄԱՐԶԱԿԱՆ՝ ՕԳՈՍՏՈՍ Գ./2020

ՏԵՂԱԿԱՆ Լուրեր Սուրիոյ Մարզական Կեանքէն – Սուրիոյ ֆութպոլի հաւաքականը շարունակելով իր փորձերը մեկնեցաւ Լաթաքիա, ուր…

ԱՅԼԱԶԱՆ
0

ՄԱՐԶԱԿԱՆ՝ ՅՈՒԼԻՍ Գ./2020

ՏԵՂԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԷՆ – ՀՄԸՄ-ի տղոց խումբի խաղացող Պետիկ Մահսերէճեան Սուրիոյ պասքեթի ախոյեանութեան…

1 2 3 6