Category: Թեմական

ԲԵՐԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ՃԵԶԻՐԷԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՈՐԴԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ՃԵԶԻՐԷԻ ԱՍՈՐԻ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ՔՈՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԱՌԱՋՆՈՐԴԻՆ

Երկուշաբթի,18 Նոյեմբեր 2019-ի երեկոյեան ժամը 6։00-ին, Ճեզիրէի Առաջնորդական Փոխանորդը, ընկերակցութեամբ Արժ. Տ. Պսակ Քհնյ. Պէրպէրեանի եւ Ս. Յակոբ Եկեղեցւոյ Թաղականութեան,…