Browsing: Յուշիկ Ղազարեան

Գրական
0

Ազգիս ահեղօրէն տրտում մատեանէն Մագաղաթեայ էջերն պատառ առ պատառ Ակռաներուս մէջ եմ սեղմած ահա, Եւ…

Գրական
0

Հո՛ն, ուր աւազներու կոհակներուն տակ կը խեղդուի ճիչը կեանքի, ուր երկինքը սեւ ադամանդ մ’…

Գրական
0

Քաղաքէ Քաղաք Յուշիկ Ղազարեան Քաղաքէ քաղաք՝ մինչեւ լերան կատար Կը հոսիմ ես, Այն լոյսերու ուղխին…

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
0

Հայ ըլ­լա­լու ծան­րա­գոյն կող­մը այն է, որ կա­րե­լի չէ պատ­մու­թիւն կար­դալ առանց զգա­լու անոր դառ­նու­թիւնը,…

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ
0

Վար­դա­վա­ռը մէկն է մեր աւան­դա­կան ամե­նա­սիր­ուած տօ­նե­րէն, որ կը տօն­ուի Յի­սու­սի Այ­լա­կերպ­ման տօ­նին զու­գա­հեռ: Ջուր…

1 2 3