Category: Գրական

ԶԳՈՅՇ ԱԿՆԱՐԿ ՄԸ. ԳԻՐՔԸ ՏՊԱՒՈՐԻՉ Է ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՅԵԱՑՔՈՎ

Հեղինակը կ’արծարծէ նաեւ թուայնացած տնտեսութեան հարցերը։ Այսօրուան արհեստագիտութեան զարգացումները, կարծէք, յաւելեալ միջոցներ կը ստեղծեն տուրքերէ խուսափումի, աշխատանքային պայմաններու վատթարացումի, բանուորական…